Bitfrigg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~₿~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nakita 7 minuto ang nakalipas

Positibong feedback

Negatibong feedback