Magkakasama

Ang pinakamalaking bagay na dapat tandaan ay magkakasama, nais naming tiyakin na magiging masaya ka sa tungkulin na ikaw ay kinakapanayam at bilang ganti, makabubuting kilalanin ang sarili mo kung ito ang tamang lugar para sa iyo.

1

Isumite ang aplikasyon

Ang pinakamalaking bagay na dapat tandaan ay magkakasama, nais naming tiyakin na magiging masaya ka sa tungkulin na ikaw ay kinakapanayam at bilang ganti, makabubuting kilalanin ang sarili mo kung ito ang tamang lugar para sa iyo.

2

Mag-chat tayo

Tatawagan ka namin. Ito na ang pagkakataon mong ipakita sa amin kung ano ang nalalaman mo at gusto

3

Paunang panayam

Sabihin sa amin ang mga kakayahan mo at kasanayan na makakatulong sa pangkalahatang misyon ng aming kumpanya.

4

Mga gawaing pagtatalagang pagsusuri

Ito na ang pagkakataon para ipakita sa amin ang kaya mong gawin.

5

Pangalawang panayam

Makikilala mo ang mga kasamahan at lider upang tapusin ang kaangkupan.

6

Alok at kontrata

Welcome sa pamilya ng Paxful!

7