Mga Tuntunin ng Serbisyo sa Programa ng Kaakibat

Epektibong petsa: Oktubre 21, 2019

Salamat sa pagrehistro bilang isang miyembro sa Affiliate Program ng Paxful. Ang impormasyong iyong ibinigay sa Paxful bilang bahagi sa proseso ng pagpaparehistro ay itatabi at mapangasiwaan ng Paxful alinsunod sa Pangkalahatang Regulasyon ng Proteksyon sa Data ("GDPR") ng Europeanong Unyon. Ang Patakaran ng Pagkapribado na sumusunod sa GDPR ng Paxful ay iyong tinanggap bilang bahagi sa proseso ng pagpaparehistro ng Affiliate.

Sa patuloy na paggamit sa website ng Paxful (maging isang Affiliate o kung hindi man), maituturing kang sumang-ayon sa at tinanggap ang Patakaran ng Pagkapribado, kabilang sa dahil ito ay paminsan-minsan susugan, pupunan, o kung hindi man ay baguhin. Ang kasalukuyang bersyon ng aming Patakaran ng Pagkapribado ay maa-akses mula sa homepage ng site na ito o sa pamamagitan ng pag-click sa link na ito: https://paxful.com/privacy. Upang maiiwasan ang pagdududa, mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang ilang impormasyon sa account ay maaaring maibahagi sa iyong mga Affiliate bilang bahagi ng iyong paglahok sa Affiliate Program, kabilang ngunit hindi limitado sa mga detalye ng lokasyon at aktibidad ng account.

Ang mga sumusunod ay ang Mga Tuntunin at Kundisyon na naaangkop sa Programa ng Affiliate. Inilalaan ng Paxful ang karapatan (sa kanyang nag-iisa at lubos na diskresyon at walang paunang paunawa) na: (a) baguhin ang anuman o lahat ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, sa anumang oras at paminsan-minsan, kasali (ngunit hindi limitado sa) ang pagpapalit ng mga porsyento sa payout ng komisyon na inilarawan sa ibaba, (b) suspindihin o kanselahin ang Affiliate Program, at/o (c) isuspinde o permanenteng i-deaktibo ang iyong account ng Affiliate at Paxful kung gumagawa ka sa ilang pag-uugali tulad ng inilarawan sa ibaba.

Bilang Affiliate, mayroon kang pagkakataon na ipakilala ang pangatlong mga partido sa Merkado ng Paxful Bitcoin at kumita ng mga komisyon batay sa kanilang mga kalakalan ng BTC na ginawa sa aming plataporma. Binabayaran ng Paxful na nag-iisa ang lahat ng mga komisyon ng Affiliate sa BTC.

Ang Programang Affiliate ay nakabalangkas bilang programang two-tier na magagamit sa unang pagkakataon ng mga pangatlong partido na mga user.

 • Tier 1 na Referral
  Ang Isang Tier 1 na referral ay isang pangatlong partido na nagrerehistro upang gamitin ang Paxful Bitcoin Marketplace gamit ang natatanging link ng pagpaparehistro na ibinigay sa iyo kapag nakarehistro ka sa Affiliate Program.
 • Tier 2 na Referral
  Ang Tier 2 na Referral ay isang pangatlong partido na nagrerehistro upang gamitin ang Paxful Bitcoin Marketplace gamit ang natatanging link ng pagpaparehistro na ibinigay ng Paxful sa isang Tier 1 na Referral mo.

Mga komisyong babayaran.

Maliban kung sinang-ayunan ng Paxful, ikaw ay kikita ng komisyon mula sa Paxful sa bawat pagkakataon na ang Tier 1 na Referral o Tier 2 na Referral ay makakumpleto ng transaksyon na BTC "Bibili" gamit ang Paxful.

Tulad ng alam mo, ang Paxful ay naniningil ng Kabayaran ng Eskrow na may kaugnayan sa bawat kalakalan na nakumpleto sa plataporma nito. Ang Kabayaran ng Eskrow ay maaaring magbago sa pamamagitan ng Paxful anumang oras at paminsan-minsan. Makakahanap ka ng paliwanag sa Kabayaran ng Eskrow at ang kasalukuyang halaga nito sa pamamagitan ng pag-klik sa link na ito: https://paxful.com/support/tl/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Kapag ang isang Tier 1 na Referral ay matagumpay na nakumpleto ang isang transaksyon na "Bumili" sa BTC gamit ang Paxful. Ang Paxful ay mag-kredito sa iyong Affiliate Wallet na may kabuuang (sa BTC) na katumbas ng 50% ng saka-epektibo na Kabayaran ng Escrow .
 • Kapag ang isang Tier 2 na Referral ay matagumpay na nakumpleto ang isang transaksyon na "Bumili" sa BTC gamit ang Paxful. Ang Paxful ay mag-kredito sa iyong Affiliate Wallet na may kabuuang (sa BTC) na katumbas ng 10% ng saka-epektibo na Kabayaran ng Escrow .
 • Gayunpaman, kung ang isang Tier 1 na Affiliate mo ay magbunga ng transaksyon na "Bumili" sa BTC sa Tier 1 na Affiliate ng isa pang miyembro ng Programang Kaakibat, gayon ay ang bawat isa sa iyo at ang ibang miyembro ay magkakapareho maghati ng 50% na komisyon.
 • Katulad din, kung ang isang Tier 2 na Affiliate mo ay magbunga ng transaksyon na "Bibili" sa BTC sa Tier 2 na Affiliate ng isa pang miyembro ng Programang Affiliate, gayon ay ang bawat isa sa iyo at ang ibang miyembro ay magkakaparehong maghati ng 10% na komisyon.
 • Anumang oras na ikaw ay buyer o seller sa isa sa iyong Tier 1 na Affiliate o Tier 2 na Affiliate hindi ka makakakuha ng anumang komisyon.

Ang iyong komisyon na nakuha na may kaugnayan sa anumang naturang transaksyon ay karaniwang i-kredito sa iyong Affiliate na Wallet kaagad pagkatapos makumpleto ang naturang transaksyon. Sa tuwing matagumpay ang pagkumpleto ng gayong transaksyon, ang Paxful ay magpapadala sa iyo ng email na magkumpirma. Sa ganitong paraan, maaari mong matingnan ang balanse ng iyong Affiliate na Wallet na lumago sa loob ng iyong Paxful na dashboard.

Sa ilang mga kalagayan, ikaw ay maaari rin na karapat-dapat na kikita ng bayarin sa referral sa bawat pagkakataon na ang Tier 1 na Referral o Tier 2 na Referral ay makakumpleto ng transaksyon na BTC "Magbenta" gamit ang Paxful. Upang tukuyin ang iyong pagiging karapat-dapat na kikita ng mga bayarin sa iyong Tier 1 na Referral o Tier 2 na Referral na mga transaksyon na "Magbenta", mangyaring kumontak sa Paxful Support sa [email protected]. Ang Paxful ay naglalaan ng karapatan na tukuyin, sa kanyang nag-iisa at lubos na diskresyon, maging ikaw ay payagan o hindi payagan na kikita ng anumang mga bayarin sa referral para sa mga transaksyon na"Magbenta".

Pagwi-withdraw ng Iyong mga Komisyon.

Kapag ang balanse ng iyong Affiliate na Wallet ay umaabot sa pinakababa na US$10 (sa noong-halaga ng BTC), ikaw ay maaaring mag-transfer ng buong balanse sa iyong Paxful BTC Wallet. Kapag ang balanse ng iyong Affiliate na Wallet ay umaabot sa kabuuang habang-buhay na halaga na $300, ikaw ay kailanganin na magsumite ng pagkakilanlan at beripikasyon ng address. Kapag nagawa mo na ito, ikaw ay libre na gumawa ng kung anumang iyong gusto ng iyong kita. Sa iyong pagbibigay nito sa amin o ng anumang ibang impormasyon na kinakailangan, kinumpirma mo na ang lahat ng mga impormasyon na maaaring kinakailangan, kinukumpirma mo na ang lahat ng impormasyon ay totoo, tugma at hindi magliligaw. Ikaw ay sumang-ayon na kaagad magpaalam sa amin ng pagbabago kung may anumang impormasyon na iyong ibinigay na nagbago. Binigyan mo kami ng kapangyarihan na gumawa ng katanungan, maging direkta o sa pamamagitan ng pangatlong partido, na kailangan aming isinaalang-alang upang mapatunayan ang iyong pagkakilanlan o protektahan ka at/o kami laban sa panloloko o ibang krimen na pinansyal, at upang gumawa ng aksyon na ituturing namin na kinakailangan batay sa mga resulta sa ganoong katanungan. Kung hahawakan namin ang mga tanong na ito, kilalanin mo at sumasang-ayon ka na ang iyong personal na impormasyon ay isisiwalat upang makakuha ng reperensya at pagpipigil ng panloloko o sa mga ahensya ng krimeng pinansyal at ang mga ahensyang ito ay maaaring tutugon sa kabuuan ng aming katanungan.

Pro Tip: Iminumungkahi namin ang pagbebenta ng iyong mga kita sa BTC sa aming platporma para sa karagdagang kita.

Ipinagbabawal na mga Aksyon

Ang sumusunod ay isang kinatawan (ngunit hindi lubusan) na listahan ng mga uri ng pag-uugali at gawi na maaaring magdulot sa Paxful (ayon sa tinukoy ng Paxful na kanyang nag-iisa at lubos na paghuhukom) upang (a) kanselahin o ibalik ang pagbayad ng iyong mga kinita (maging na-withdraw o hindi) na mga Komisyon, at/o (b) suspindihin o permanenteng i-deaktibo ang iyong Affiliate at Paxful na mga account).

 • Paggamit ng spam upang akitin ang mga partido sa plataporma ng Paxful.
 • Ang pagsali sa iligal na mga aktibidad ng anumang uri, maging o hindi man may kaugnayan sa iyong paggamit ng plataporma at mga serbisyo ng Paxful.
 • Paglikha ng dagdag na mga account sa plataporma ng Paxful na magbenepisyo mula sa Affiliate Program ng Paxful sa anumang anyo. Ikaw ay pinahintulutan na magkaroon lamang ng isang account at hindi pinahintulutan na ibebenta, ipahiram, ibahagi o kung hindi man gawing makukuha ang iyong account o anumang detalye na kailangan upang maka-akses sa iyong account ang mga tao o mga entidad na iba sa iyong sarili. Paglikha ng hindi tunay na impormasyon para sa iyong account, palsipikahin ang iyong pinagmulang bansa o pagbibigay ng dokumentong mapanlinlang na pagkakakilanlan ay mahigpit na pinagbawalan.
 • Anumang paglabag o pagsuway na ginawa mo o ng iyong mga kinatawan sa anuman sa iyong mga tungkulin sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.
 • Ang paggamit ng– sa anumang anyo ng pag-aanunsyo o iba pang media o impormasyon ng anumang uri na pinanggalingan mo o ipalaganap o kung hindi man kontrolahin - ang mga salitang "pax" o "paxful" o anumang iba pang mga magkamukha, magka-tunog, o iba pang mga salita, mga marka, o mga pagtatalaga na pinapalagay ng Paxful na nakakalitong magkahawig na katulad sa kanyang tatakmarka na PAXFUL.
 • Pagpapahamak, paninira, o pagparatang (a) sa Paxful o alinman sa mga direktor nito, mga opisyal, mga empleyado, mga kontratista, mga ahente o mga kinatawan, o (b) mga tagagamit sa plataporma ng Paxful, kabilang ang iba pang mga miyembro ng Affiliate Program.
 • Makatawag pansin sa anumang mga aktibidad na ang Paxful ay naniniwala (sa kanyang nag-iisa at lubos na paghahatol) na makapagsimuno nito sa legal, regulasyon, o pagsisiyasat sa pagdinig sa ilalim na mga batas, mga panuntunin, o mga regulasyon ng anumang bansa, multi-nasyonal na katawan (kabilang ang Europeanong Unyon), o ibang mga hurisdiksyon o awtoridad ng pamamahalaan kabilang, ngunit hindi limitado sa iligal na pagsusugal, panloloko, laundering ng pera, o mga aktibidad ng terorista.
 • Ang pagsali sa iligal na mga aktibidad ng anumang uri, maging o hindi man may kaugnayan sa iyong paggamit ng plataporma at mga serbisyo ng Paxful.
 • Pagbibigay ng hindi totoo, hindi tugma, o nanliligaw na impormasyon.
 • Pagbibigay ng hindi totoo, hindi tugma, o nanliligaw ng pagkakilanlan at beripikasyon ng address.
 • Ihikayat o pilitin ang sinumang pangatlong partido na makisali sa anumang mga aktibidad na pinaghihigpitan sa ilalim ng Seksyong ito.

Intelektwal na Mga Karapatan ng Ari-arian

Maliban kung hindi man ipinahiwatig namin, lahat ng intelektwal na mga karapatan ng ari-arian sa Website at anumang nilalaman na ibinigay kaugnay sa aming mga serbisyo, ay mga ari-arian ng Paxful o ng aming mga taga-lisensya o mga tagapagtustos at protektado ng magagamit na mga batas ng intelektwal na ari-arian. Hindi kami magbibigay ng anumang ipinahiwatig na lisensya para gagamitin ang mga nilalaman ng Website. Hindi mo ibebenta o babaguhin ang mga materyales ng Website o magparami, magpakita, gumanap sa publiko, ibabahagi o kung hindi man gagamitin ang mga materyales sa anumang paraan para sa anumang pampubliko o pangkomersyal na layunin. Ang iyong paggamit ng mga materyales sa alinmang ibang website o sa pagbabahagi ng file o parehong serbisyo para sa anumang layunin ay pinaghihigpitan.

Hindi mo kopyahin ang anumang materyal o nilalaman na laman ng Website o mapupuntahan sa pamamagitan ng Website na walang nakasulat na pahintulot. Anumang mga karapatan na hayagang ipinagkaloob dito sa paggamit ng materyal na laman ng Website ay nakareserba sa Paxful ng kabuuan.

Limitasyon ng Pananagutan /Pagtatatuwa

Ang site na ito at ang Programang Affiliate ay ibinigay na "bilang ay" at "bilang magagamit" na batayan para sa iyong impormasyon at paggamit na walang anumang pagpapakita o pag-endorso. Sa pinakamataas na saklaw na pinahintulutan sa naaangkop na batas, kami ay gumagawa ng walang mga garantiya sa anumang uri, maging ipapahayag o ipinahiwatig, na kaugnay sa site o sa Programang Affiliate, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, ipinahiwatig na mga garantiya ng kasiya-siyang kalidad, pag-aandar, kaangkupan para sa layuning partikular, hindi paglabag, pagkakatugma, siguridad, katumpakan, kundisyon o pagkakumpleto, o anumang ipinahiwatig na garantiya na nagmula sa kurso ng pakikitungo o paggamit o pagkalakal.

Kung at sa pinakamataas na lawak na pinahintulutan sa naaangkop na batas, kami ay hindi mananagot sa:

 • 1. anumang ekonomikong pagkawala (kabilang ang walang limitasyong kawalan ng mga kita, mga tubo, mga kontak, negosyo o mahulaan na mga pag-iipon);
 • 2. anumang kawalan ng mabuting kalooban o reputasyon;
 • 3. anumang tangi o hindi direkta o kinahinatnang mga pagkalugi, kahit papaano ay lumilitaw.

Bayad-pinsala at Paghawak na Hindi Nakakapinsala

Ikaw ay sumang-ayon sa paghawak na hindi nakakapinsala ng Paxful, Inc. (at sa bawat aming mga opisyal, mga direktor, mga miyembro, mga kawani, mga ahente at mga affiliate) mula sa alinmang paghahabol, pagdemanda, aksyon, kasiraan, pagkawala, gastusin o pinagkagagastusan, kabilang ang walang limitasyon na makatwirang legal na bayarin, na magmumula o kaugnay sa: iyong paggamit, o pagsagawa na kaugnay sa, aming Affiliate Program; o sa iyong mga paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Dagdag dito, ikaw ay sumang-ayon na buong may pananagutan para sa (at buong bayad-pinsala sa amin laban) sa lahat ng paghahabol, pananagutan, mga pinsala, mga pagkawala, mga gastusin at pinagkakagastusan, kabilang ang legal na mga bayarin na aming tiniis at nagmula sa o kaugnay sa anumang iyong paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon o anumang ibang mga pananagutan na aming natamo na nagmula sa iyong paggamit ng mga serbisyo at ng Affiliate Program, o sa paggamit ng sinumang ibang tao na nag-aakses sa mga serbisyo gamit ang iyong account ng user, aparato o account sa akses ng internet, o ang iyong paglabag ng anumang batas o karapatan ng alinmang pangatlong partido.

Kalahatan

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at ang iyong paggamit sa Website at Programa ng Affiliate ay pamamahalaan ng at naipaliwanag ayon sa batas ng United States. Anumang dispute na magmumula kaugnay sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o sa iyong paggamit ng Website o sa Programang Affiliate ay lulutasin nang eksklusibo sa mga korte ng United States. Wala sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay ituturing na makakaapekta sa iyong mga karapatan sa ilalim ng batas ng United States. Kapag may alinmang bahagi sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay nakalagak sa anumang korte ng United States upang maging hindi balido o hindi maipapatupad nang buo o bahagi, ang pagkabalido o pagpapatupad ng ibang mga seksyon sa mga terms at kundisyon na ito ay hindi maaapektahan. Anumang mga pamulaan na nilalaman sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at mga probisyong hindi ipapatupad sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.