Användarvillkor för Paxful stablecoin

Gäller från den 4 mars 2021

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT.Genom att använda tjänsten Paxful stablecoin samtycker du till att bindas av dessa kompletterande ”Paxful-användarvillkor för stablecoin” och du bekräftar och samtycker att du noggrant har läst, förstått och accepterat samtliga villkor häri, som är kompletterande till Paxfuls användarvillkor (”Avtalet”). Villkor skrivna med stora bokstäver som används men inte definieras nedan har den betydelse som anges i avtalet. Om någon konflikt uppstår mellan avtalet och Användarvillkoren för Paxful stablecoin under eller relaterad till din användning av Paxful-tjänsten stablecoin är det den senare som styr.

Om Paxful stablecoin

Tjänsten Paxful stablecoin är en hänvisningsprocess som gör det möjligt för dig, en kvalificerad Paxful-användare, att ingå en peer-to-peer-transaktion med ett i förväg utvalt tredjepartsföretag (”stablecoin-motparten”) utsett av Paxful, för växling av dina bitcoin till ett motsvarande USD-belopp i stablecoin som hålls av stablecoin-motparten till din fördel. Genom den här modellen gör Paxful stablecoin det möjligt att stänga din bitcoin-position till valt stablecoin.

Hänvisningsprocess

Tjänsten Paxful stablecoin är en hänvisningsprocess med begränsat syfte tillgänglig på Paxful-plattformen. Efter att du anger ditt intresse i att göra en transaktion med Paxful stablecoin kommer Paxful att hänvisa dig till stablecoin-motparten för att genomföra transaktionen. Du måste sedan följa anvisningarna som ges för att skicka dina erbjudandevillkor till stablecoin-motparten. Om stablecoin-motparten accepterar dina erbjudandevillkor, genomförs transaktionen mellan dig och stablecoin-motparten. Precis som med de vanliga transaktionerna som görs på marknadsplatsen är Paxful inte inblandad i, kan inte kontrollera, besluta och har ingen makt över transaktioner med Paxful stablecoin ingångna av, eller gjorda mellan dig och stablecoin-motparten. Paxful kan inte heller förvara stablecoins eller ger råd eller instruera en Paxful-användare att erhålla sådana stablecoin.

Stablecoin-motparten kan ha sina egna villkor för transaktioner med tjänsten Paxful stablecoin och tjänsten Paxful stablecoin kan ha en varierande växelkurs, växelhastighet och andra villkor angivna av stablecoin-motparten (”stablecoin-motpartens villkor”). genom att ingå en transaktion med stablecoin-motparten samtycker du till att bindas av stablecoin-motpartens villkor. Stablecoin-motpartens villkor gäller i samtliga fall förutom när de motsäger eller strider mot avtalet, dessa användarvillkor för Paxful stablecoin, om är de är olagliga, ej rimliga eller på annat sätt är svåra att efterfölja (så som anges efter Paxfuls absoluta gottfinnande), eller om du och stablecoin-motparten samtycker till att ändra stablecoin-motpartens villkor. DET ÄR DITT ANSVAR ATT NOGGRANT LÄSA STABLECOIN-MOTPARTENS VILLKOR OCH FÖLJA DEM EXAKT. OM DU INTE FÖLJER STABLECOIN-MOTPARTENS VILLKOR KAN DIN TRANSAKTION AVVISAS. INGÅ ALDRIG EN STABLECOIN-TRANSAKTION OM DU INTE HAR UPPFYLLT ALLA VILLKOR SOM ANGES. OM DU MISSLYCKAS MED ATT FÖLJA DESSA VILLKOR KAN DET HÄNDA ATT PAXFUL INTE KAN HJÄLPA DIG I EN TVIST FÖR ATT ÅTERSTÄLLA DINA MEDEL.

Avgifter

På Paxful kommer vi alltid att vara transparenta med våra avgifter. Alla avgifter är relaterade till din användning av Paxfuls tjänst. Se vårt hjälpcenter för ytterligare information och för aktuella växlingsavgifter.

Kvalificerade konton och begränsade jurisdiktioner

Tjänsten Paxful stablecoin har gjorts tillgänglig endast för de användare som kvalificerar sig för tjänsten. För att kvalificera sig för användning av tjänsten Paxful stablecoin måste du verifiera ditt konto och ha bitcoin till ett värde av åtminstone 1,00 USD i din Paxful-plånbok, plus eventuellt ytterligare bitcoin-belopp som krävs för relaterade avgifter. Paxful förbehåller sig rätten att förbjuda eller modifiera tjänsten Paxful stablecoin för Paxful-användare och stablecoin-motparten kan avvisa transaktioner med Paxful-användare. Utöver de begränsade jurisdiktionerna enligt avsnitt 2.7 i våra Användarvillkor är tjänsten Paxful stablecoin inte tillgänglig för användare som bor i staten Texas.

INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH RISKANTAGANDE

TJÄNSTERNA PAXFUL STABLECOIN TILLHANDAHÅLLES ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” UTAN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER, VARKEN UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, AVVISAR PAXFUL SÄRSKILT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR TITEL, FÖRSÄLJNINGSKRAFT, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH/ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. PAXFUL GER INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER ATT ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS, NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET SOM FINNS DÄRI, KOMMER ATT VARA FORTLÖPANDE, UTAN AVBROTT ELLER FELFRI. PAXFUL TAR INGET ANSVAR FÖR FEL I PROGRAMVARA ELLER TEKNIK FRÅN TREDJE PART, AVBROTT ELLER FÖRLUSTER. DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT DU INTE HAR FÖRLITAT DIG PÅ ANDRA UTTALANDEN ELLER FÖRSTÅELSER, VARKEN SKRIVNA ELLER MUNTLIGA, MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING OCH ÅTKOMST FÖR TJÄNSTERNA OCH WEBBPLATSEN. UTAN ATT DET FÖREGÅENDE BEGRÄNSAS BEKRÄFTAR DU OCH ACCEPTERAR DE RISKER SOM ÄR INNEBOENDE I ATT ANVÄNDA DIGITALA VALUTOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, REGLERINGSRISK, MASKINVARUFEL, PROGRAMVARUPROBLEM, AVBROTT I INTERNETANSLUTNING, FARLIG PROGRAMVARA, INBLANDNING FRÅN TREDJE PART SOM LIDER TILL FÖRLUST ELLER ATT DU INTE KOMMER ÅT DITT KONTO ELLER PLÅNBOK OCH ANDRA FEL I DATA, SERVRAR ELLER DATAFÖRLUST. DU ACCEPTERAR OCH BEKRÄFTAR ATT PAXFUL INTE ÄR ANSVARIG FÖR FEL I KOMMUNIKATION, AVBROTT, FEL, STÖRNINGAR ELLER FÖRSENINGAR DU KAN UPPLEVA NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, HUR DE ÄN HAR ORSAKATS.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA PAXFUL, DESS PARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, OMBUD, ANSTÄLLDA, RÅDGIVARE, KONSULTER ELLER REPRESENTANTER, VARA ANSVARIGA (A) FÖR NÅGOT BELOPP HÖGRE ÄN VÄRDET PÅ DE TOTALA AVGIFTERNA BETALADE AV DIG FÖR TJÄNSTEN SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UNDER TOLV (12) MÅNADER INNAN DENNA FÖRLUST UPPSTOD ELLER (B) FÖR FÖRLORAD VINST, VÄRDEMINSKNING ELLER AFFÄRSMÖJLIGHET, FÖRLUST, SKADA KORRUPTION ELLER TILLFÄLLIGA DATAÖVERTRÄDELSER ELLER ANNAN IMMATERIELL TILLGÅNG ELLER SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, IMMATERIELLA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, OAVSETT OM DE HÄRSTAMMAR FRÅN AVTALET, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, UNDERLÅTENHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMNA I SAMBAND MED AUKTORISERAD ELLER OAUKTORISERAD ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, ELLER DETTA AVTAL, ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FRÅN PAXFUL HAR MEDDELATS OM, KÄNDE TILL ELLER SKULLE KÄNNA TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH TROTS MISSLYCKANDE AV NÅGON ÖVERENSKOMMEN ELLER ANNAN ÅTGÄRD FÖR DESS VÄSENTLIGA SYFTE, FÖRUTOM I UTSTRÄCKNINGEN FÖR EN SLUTLIG RÄTTSLIG BEDÖMNING ATT DESSA SKADOR VAR ETT RESULTAT AV PAXFULS GROVA VÅRDSLÖSHET, BEDRÄGERI, AVSIKTLIGT FEL ELLER AVSIKTLIGT BROTT MOT LAGEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT BEGRÄNSNINGEN OVAN INTE GÄLLER FÖR DIG.