Paxful, Inc. sekretessmeddelande

Paxful, Inc. (också Paxful,” ”vi,” ”oss,” eller ”vår”) arbetar för att skydda din sekretess. I detta sekretessmeddelande (”meddelande”), beskriver vi det typer av personuppgifter som vi kan inhämta från dig i samband med din användning av våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till, https://paxful.com/, Paxful-plånboken, vår plattform för onlinetrading av bitcoin, mobilapp, sidor med sociala medier eller andra platser online (kollektivt ”webbplatsen”), eller när du använder produkterna, tjänsterna, innehållet, funktionerna eller teknikerna vi erbjuder (kollektivt ”tjänsterna”).

Detta meddelande har utformats för att hjälpa dig att erhålla information om vår sekretesspolicy och för att hjälpa dig förstå dina val beträffande sekretess när du använder vår webbplats och våra tjänster. Observera att våra tjänsterbjudanden kan variera i olika regioner.

Den engelska språkversionen av detta sekretessmeddelande är det ursprungliga och styrande instrumentet. Det är den engelska språkversionen som reglerar och styr i händelse av en konflikt mellan den engelska språkversionen av detta sekretessmeddelande och någon annan efterföljande översättning till ett annat språk.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information om dig (”personuppgifter”) när du använder vår webbplats, våra tjänster eller under andra omständigheter uppkomna av vår relation till dig. Typen av personuppgifter som samlas in kan inkludera följande:

Biografiska data, inklusive:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Land
 • Full adress
 • Födelsedatum

Paxful kontoinformation, inklusive:

 • Användarnamn
 • Information om din användarprofil i avdelningen ”Personlig information”
 • Profilbild
 • Datumet du registrerade dig
 • Standardvaluta
 • Tidszon
 • Standardspråk

Paxful-konto, aktivitet, inklusive:

 • Meddelanden i tradechatten (som kan innehålla finansiell information om du tillhandahåller sådan till säljare)
 • Bilagor i tradechatt
 • Tradeaktivitet
 • Transaktionshistorik
 • Partnernamn
 • Partner-ID
 • Partnerlänk
 • Partnertransaktioner
 • Skapade erbjudanden
 • Erbjudandevillkor
 • Tradeinstruktioner
 • Kontomeddelanden
 • Kontostatus

Information om din plånbok med digitala tillgångar, inklusive:

 • Privata nycklar
 • Offentliga nycklar
 • Plånbokssaldo
 • Mottagna transaktioner
 • Skickade transaktioner

Data insamlade i samband med efterlevnad för ”Know Your Customer (Känn din kund)” (KDK), inklusive:

 • Regeringsutfärdat ID
 • Adressbevis
 • Bilder om du väljer att tillhandahålla dem
 • Video, om du väljer att tillhandahålla oss en

Användardata för enheter och webbplatser, Inklusive:

 • IP-adresser
 • Cookie-ID och/eller andra enhetsidentifierare
 • Information om din åtkomst till webbplatsen, såsom enhetsegenskaper, datum och tid
 • Språkpreferenser
 • Information om åtgärder du har vidtagit när du använder webbplatsen

Användardata för mobilappar, däribland:

 • Sessionsdata: IP-adress, OS-version, enhetens märke och modell, unika identifierare för enheten, använd webbläsare, information om vilken tid appen användes, namn och parametrar för nätverksanslutningen.
 • Information om installerade appar på användarens enhet (metadata från appar): appens namn, appens identifierare och version, enhetens identifierare och kontrollsumma. Vi samlar huvudsakligen in information om installerade appar för att kunna detektera farliga appar och för att skydda användare från bedrägerier.
 • Information om åtgärder du har vidtagit när du använder mobilappen
 • Diagnostiska data för krascher och fel i appar

Hur vi använder dina data

Affärssyftena för vilka vi samlar in, använder, behåller och delar dina personuppgifter kan inkludera:

 • För att tillhandahålla tjänster genom att driva webbplatsen, inklusive:
  • Registrering, skapa och underhålla ditt konto;
  • Autentisera din identitet och/eller din åtkomst till ett konto, eller för att hjälpa säljare att verifiera din identitet;
  • Initiera, möjliggöra, behandla och/eller genomföra transaktioner;
  • Kommunicera med dig beträffande ditt konto och eventuella tjänster du använder;
  • Undersöka kreditvärdighet, KDK eller liknande åtgärder;
  • Utvärdera ansökningar; eller
  • Jämföra information beträffande riktighet och för verifieringssyften.
 • För riskhantering och för att skydda dig, andra personer och webbplatsen och tjänsterna.
 • För att ge en personanpassad upplevelse och implementera dina preferenser.
 • För att bättre förstå kunder och hur de använder och interagerar med webbplatsen och tjänsterna.
 • För att marknadsföra dig.
 • För att tillhandahålla personanpassade tjänster, erbjudanden och kampanjer på vår webbplats och på webbplatser från tredje part.
 • För att ge dig platsspecifika alternativ, funktioner och erbjudanden.
 • För efterlevnad av våra policyer och skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, information och svar för begäranden från brottsbekämpande myndigheter och/eller tillsynsmyndigheter i enlighet med tillämplig lag, bestämmelse, reglering, rättslig order eller regeringsorder, reglermyndighet för behörig jurisdiktion, editionsanmodan eller liknande rättslig process.
 • För att lösa tvister, inhämta avgifter eller felsöka problem.
 • För att ge kundservice till dig eller på annat sätt kommunicera med dig.
 • För att hantera verksamheten.

Vi kan också behandla personuppgifter för andra ändamål grundat på ditt samtycker när så krävs av tillämplig lag.

Källor från vilka vi insamlar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från ett antal källor, inklusive

 • Direkt från dig: Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du använder vår webbplats eller våra tjänster, kommunicerar med oss eller interagerar direkt med oss.
 • Från tjänsteleverantörer och/eller databehandlare som hjälper oss med att tillhandahålla webbplatsen eller tjänster: Vi kan engagera tjänsteleverantörer i att hjälpa oss att möjliggöra webbplatsen eller tjänsterna till dig, i vår ledning och för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer kan samla information om dig och tillhandahålla den till oss.
 • Från andra användare på Paxfuls webbplats eller från partners till Paxfuls webbplats eller tjänster: Andra användare kan tillhandahålla oss information om dig i samband med transaktioner eller chattar. Partners kan också tillhandahålla oss information om dig relaterad till interaktioner eller transaktioner med sådana partners.
 • Från tredje parter som kan hjälpa oss att verifiera identitet, förhindra bedrägeri och göra transaktioner säkra.
 • Från tredje parter som kan hjälpa oss att utvärdera din kreditvärdighet eller finansiella situation.
 • Från tredje parter som kan hjälpa oss att analysera personuppgifter, förbättra webbplatsen eller tjänsterna eller din upplevelse av dem, marknadsföra produkter eller tjänster eller tillhandahålla oss kampanjer och erbjudanden till dig.
 • Från plattformar för sociala medier om du interagerar med oss via sociala medier.

Hur vi delar data

Under vissa omständigheter kan vi visa personuppgifter för vissa andra personer. Kategorierna för de personer vi kan komma att visa personuppgifter för inkluderar:

 • Tjänsteleverantörer och/eller databehandlare: Vi kan dela personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer som utför tjänster och funktioner under vår ledning och för vår räkning. Dessa tredje parts tjänsteleverantörer kan till exempel tillhandahålla dig tjänster, verifiera din identitet, hjälpa dig att behandla transaktioner, skicka dig reklam för våra produkter och tjänster eller tillhandahålla kundservice.
 • Andra transaktionspartners såsom säljare: Vi kan dela information med andra transaktionsdeltagare, inklusive användare från vilka du köper digitala tillgångar.
 • Finansinstitut och andra företag involverade i att hjälpa dig att göra betalningar i samband med transaktioner
 • Partners som tar emot rekommendationer från vår webbplats
 • Andra tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåtet eller som krävs av lagen, inklusive:
  • För att uppfylla juridiska, föreskrivande eller avtalsenliga skyldigheter eller juridiska eller reglerande processer (såsom en giltig domstolsorder eller stämningsansökan);
  • För att etablera, utöva eller försvara juridiska fordringar;
  • Som svar på en begäran skickad av en myndighet, såsom brottsbekämpande myndigheter eller ett domstolsavgörande;
  • För att upprätthålla webbplatsens användarvillkor eller våra interna policyer;
  • För att förhindra fysisk skada eller finansiell förlust i samband med en undersökning av misstänkt eller akut olaglig aktivitet eller för att på annat sätt skydda våra eller andras rättigheter eller säkerhet;
  • För att möjliggöra ett köp eller försäljning av alla eller en del av Paxfuls verksamhet. Till exempel genom att dela data med ett företag vi planerar att slå oss samman med eller förvärvas av; eller
  • För att stödja vår revision, efterlevnad och företagsstyrning.

Internationell dataöverföring

Observera att vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till länder andra än det land där informationen ursprungligen samlades in. Det kan hända att dessa länder inte har samma dataskyddslagar som i det land du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför dina personuppgifter till andra länder vidtar vi åtgärder för att se till att överföringen följer relevanta lagar.

Cookies och annonsering online

 • En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen.
 • Vår webbplats använder cookies och spårningstekniker för att driva och rikta annonsering som kan vara av intresse för dig. Se vår Sekretesspolicy för ytterligare information.
 • Paxful kan samarbeta med annonsnätverk från tredje part antingen för att annonsera på webbplatsen Paxful eller på webbplatser från tredje parter. Dessa webbplatser och nätverk från tredje part kontrolleras inte av Paxful. Partners från annonsnätverk använder datatekniker för att samla in information om dina aktiviteter online och för att tillhandahålla riktad annonsering grundad på dina intressen. Om du inte vill att denna information ska användas för riktad annonsering till dig kan du välja bort detta genom att besöka:

Observera att detta inte väljer bort annonsering i allmänhet; du får fortfarande allmän annonsering som inte grundas på dina specifika intressen. Du kan styra användningen av cookies på nivå för den enskilda webbläsaren. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats men möjligheten att använda vissa funktioner eller områden på vår webbplats kan bli begränsad.

Datakvarhållning

Vi behåller personuppgifter för den tid som krävs för de ändamål för vilka de samlades in, eller så länge det krävs enligt tillämplig lag. Detta kan omfatta kvarhållande av personuppgifter under perioder som efterföljer en transaktion. Vi anstränger oss för att ta bort dina personuppgifter när de inte längre krävs för de verksamhetssyften som beskrevs ovan.

Datasäkerhet

Paxful har implementerat skydd utformade för att skydda dina personuppgifter, inklusive åtgärder utformade för att förhindra förlust av personuppgifter, missbruk, obehörig åtkomst och visning. Dock kan Paxful inte försäkra eller garantera säkerheten eller konfidentialiteten för information som du skickar till oss eller tar emot av oss via internet eller en trådlös anslutning. Överföring av data via internet medför alltid en viss risk även om Paxful anstränger sig för att skydda data efter att de har tagits emot.

Barn under 18 år

Paxfuls webbplats är inte avsedd för barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet in data från barn under 18 år utan verifierat samtycke från förälder. Om vi får reda på att vi har samlat in information, inklusive personuppgifter, från en individ under 18 år utan samtycke från förälder kommer vi ta bort den informationen omedelbart.

Modifieringar av sekretessmeddelandet

Paxful förbehåller sig rätten att emellanåt ändra detta meddelande. Vi kommer att meddela dig om modifieringar för detta meddelande genom att posta en reviderad version av meddelandet här, via e-post eller genom ett tydligt meddelande på Paxful-webbplatsens startsida. Vi rekommenderar att du kontrollerar webbplatsen beträffande ändringar emellanåt.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på: [email protected] om du har frågor om detta meddelande, om dina personuppgifter eller sekretess

EES-tillägg

Följande information gäller för och är exklusivt avsett för individer som bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgiftsansvarig

Paxful, Inc. är ansvarig för dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 • I den utsträckning vi använder personuppgifter för att genomföra avtalsenliga skyldigheter eller begäranden från dig i samband med ett avtal, är Artikel 6 (1) (b) i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) den rättsliga grunden för vår databehandling.
 • I den utsträckning vi använder personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt EU-lagstiftningen eller medlemslandets lag, är Artikel 6 (1) (c) i GDPR den rättsliga grunden för vår databehandling.
 • I den utsträckning vi använder personuppgifter för att skydda individers viktiga intressen är Artikel 6 (1) (d) i GDPR den rättsliga grunden för vår databehandling.
 • I den utsträckning vi använder personuppgifter för att uppnå våra legitima affärsintressen, är Artikel 6 (1) (f) i GDPR den rättsliga grunden för vår databehandling. En lista över våra legitima affärsintressen finns i avsnittet ovan ”Hur vi använder dina data”.

Europeiska dataskyddsrättigheter

Europeisk lag ger dig vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter, inklusive:

 • Rätten att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter.
 • Rätten att begära att Paxful tar bort vissa personuppgifter relaterade till dig.
 • Rätten till dataportabilitet vilket inkluderar rätten att begära överföring från oss till en annan personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter du har tillhandahållit oss.
 • Rätten att när som helst dra tillbaka samtycke som du har gett Paxful för att samla in, använda eller dela dina data. Observera att tillbakadragande av samtycke inte påverkar lagenligheten för Paxfuls behandling av dina personuppgifter innan tillbakadragandet.
 • Rätten att invända mot Paxfuls behandling av dina personuppgifter, grundat specifikt på din särskilda situation.
 • Rätten att begära att Paxful begränsar behandlingen av dina personuppgifter om vissa lagstadgade villkor för begränsningar uppfylls.
 • Rätten att lämna in ett klagomål till en europeisk tillsynsmyndighet.

Observera att den tillämpliga lagen kan innehålla undantag till någon av dessa rättigheter och kan tillåta Paxful att avvisa din begäran, eller tillåta Paxful att förlänga perioden under vilken Paxful kan agera på din begäran. Paxful kan också kontakta dig för att verifiera din identitet, så som tillåtet enligt lag, innan Paxful agerar på din begäran. Kontakta oss som beskrivet i avsnittet ovan ”Kontakta oss” för att utöva någon av dessa rättigheter.

Internationella överföringar

Vi kan överföra personuppgifter relaterade till invånare i EES till länder som enligt den Europeiska kommissionen inte har tillhandahållit tillräckligt skydd, inklusive USA. För sådana överföringar implementerar Paxful skydd utformade för att garantera att dina personuppgifter får en tillräcklig skyddsnivå. Om du är bosatt i EES kommer Paxful endast att överföra dina personuppgifter om: landet till vilket personuppgifterna kommer att överföras har tilldelats Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå; mottagaren av personuppgifterna är belägen i USA och har certifierat till US-EU Privacy Shield Framework; Paxful har upprättat lämpliga skydd beträffande överföring, till exempel genom att ingå EU standardavtalsklausuler med mottagaren, eller; ett tillämpligt lagstadgat undantag gäller från allmänna överföringsförbud i GDPR. Kontakta oss som beskrivet i avsnittet ovan ”Kontakta oss” för att erhålla en kopia av mekanismen som Paxful har använt för att stödja sin överföring av personuppgifter utanför EES.

Tillägg för Kalifornien

Följande information gäller för, och är exklusivt avsedd för invånare i staten Kalifornien.

Dina sekretessbehörigheter i Kalifornien

I den utsträckning vi visar viss personlig information om dig till tredje parter som använder den för direkta marknadsföringsändamål har du rätt att begära ytterligare information om mottagaren till din information. Kontakta oss som beskrivet i avsnittet ovan ”Kontakta oss” för att utöva denna rätt

Avböj spårning av webbtrafik

Vår webbplats är inte designad för att svara på signaler eller begäranden för ”Avböjning av spårning“.

Fakta Vad gör Paxful med din personliga information?
Varför?

Finansiella företag väljer hur de delar dina personuppgifter. Federala lagar ger konsumenter rätten att begränsa viss men inte all delning. De federala lagarna kräver också att vi talar om hur vi inhämtar, delar och skyddar dina personuppgifter. Läs den här informationen noggrant för att förstå vad vi gör.

Vad?

Typen av personuppgifter som vi inhämtar och delar beror på produkten eller tjänsten du använder hos oss. Den här informationen kan inkludera:

 • Personnummer eller kontosaldon
 • Betalhistorik eller transaktionshistorik
 • Kredithistorik eller kreditpoäng

När du inte längre är vår kund fortsätter vi att dela din information så som det beskrivs i detta meddelande.

Hur?

Alla finansiella företag behöver dela kundernas personuppgifter för att driva sin verksamhet. I avsnittet medan anger vi anledningarna som gör att finansiella företag kan dela sina kunders personuppgifter; de anledningar Paxful har valt att dela; och om du kan begränsa denna delning.


Anledningar som gör att vi kan dela dina personuppgifter

Delar Paxful personuppgifter?

Kan jag begränsa denne delning?

Av verksamhetsskäl – såsom att behandla dina transaktioner, underhålla ditt konto/dina konton, svara på domstolsbeslut och juridiska utredningar, eller rapporter till kreditbyråer

Ja

Nej

Av marknadsföringsskäl – för att erbjuda dig produkter och tjänster

Ja

Nej

För gemensam marknadsföring med andra företag

Ja

Nej

För våra partners verksamhetsändamål – information om dina transaktioner och upplevelser

Ja

Nej

För våra partners verksamhetsändamål – information om din kreditvärdighet

Nej

Vi delar inte

För att företag som inte är partners ska skicka dig marknadsföring

Nej

Vi delar inte

Frågor?

Gå till www.paxful.com

Vem är vi?

Vem tillhandahåller detta meddelande?

Sekretessmeddelandet kommer från Paxful och är tillämpligt för ditt personliga Paxful-konto.

Vad vi gör

Hur skyddar Paxful mina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning vidtar vi säkerhetsåtgärder som följer federal lag. Dessa åtgärder inkluderar skydd av datorer och säkring av filer och byggnader.

Hur inhämtar Paxful in mina personuppgifter?

Till exempel inhämtar vi personuppgifter när du

 • öppnar ett konto eller tillhandahåller kontoinformation
 • ger oss kontaktinformation eller gör en överföring
 • använder ditt Paxful-konto för att skicka eller ta emot medel

Vi hämtar också in personuppgifter från kreditbyråer, partners och andra företag.

Varför kan jag inte begränsa all delning?

Enligt federal lag kan du endast begränsa

 • delning för partners verksamhetsändamål – information om din kreditvärdighet
 • partners från att använda din information för att skicka marknadsföring till dig
 • delning avsedd för verksamhetsändamål åt företag som inte är partners

Statliga lagar och enskilda företag kan ge dig ytterligare rättigheter för att begränsa delning. Se nedan för ytterligare information om dina rättigheter under statliga lagar.

Definitioner

Partners

Företag med gemensamt ägande eller styrelse. De kan vara finansiella och icke-finansiella företag.

 • Våra partners består av företag under gemensamt styre av Paxful Holdings, Inc.

Företag som inte är partners

Företag som inte ägs eller styrs gemensamt. De kan vara finansiella eller icke-finansiella företag.

 • Företag som inte är partners som vi delar information med inkluderar tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster eller funktioner för vår räkning.

Gemensam marknadsföring

Ett formellt avtal mellan finansiella företag som inte är partners som tillsammans marknadsför finansiella produkter eller tjänster till dig.

 • Våra gemensamma marknadsföringspartners inkluderar finansiella företag.

Övrig viktig information

Vi kan överföra personuppgifter till andra länder, till exempel för kundservice eller för att behandla transaktioner.

Kalifornien: Om ditt Paxful-konto har en kalifornisk postadress delar vi inte personuppgifter som vi inhämtar om dig förutom i den utsträckning som tillåts under kalifornisk lag.

Vermont: Om ditt Paxful-konto har en postadress i Vermont delar vi inte personuppgifter inhämtade från dig med företag som inte är partners såvida inte lagen tillåter detta eller du ger tillstånd.