Paxful, Inc. Buggbelöningspolicy

Paxful, Inc. (även ”Paxful,” ”vi,” ”oss,” eller ”vår”) vidtar steg för att förbättra vår produkt och tillhandahålla säkra lösningar för våra kunder. I denna buggbelöningspolicy (”Policy”), beskriver vi tillämpliga fall för vårt buggbelöningsprogram och hur det ska användas i samband med din användning av vår webbplats på https://paxful.com/, inklusive, men inte begränsat till Paxful-plånboken, online-tradingplattformen för bitcoin, mobilappar, sidor med sociala media eller andra platser online (kollektivt ”Webbplatsen”), eller när du använder någon av produkterna, tjänsterna, innehållet, funktionerna eller teknikerna vi erbjuder (kollektivt ”tjänsterna”). Denna policy är utformad för att hjälpa dig att erhålla information om hur du kan delta i vårt buggbelöningsprogram, vilket säkrar att sökresultaten är tillämpliga och vilka fördelar du kan få. Observera att våra tjänsterbjudanden kan variera i olika regioner.

Den engelska versionen av denna buggbelöningspolicy är för alla syften det ursprungliga, reglerande instrumentet. I händelse av en konflikt mellan den engelska språkversionen av denna buggbelöningspolicy och någon efterföljande översättning till ett annat språk, är det den engelska versionen som styr och reglerar.

Vad är Buggbelöningsprogrammet?

För att förbättra Paxful och Tjänsterna, ger Paxfuls Buggbelöningsprogram våra användare en möjlighet att få en belöning för identifiering av tekniska problem.

Hur kan du kommunicera det du upptäcker med Buggbelöningsprogrammet till oss?

All sådan kommunikation ska skickas till [email protected]

Hur utvärderar vi problem identifierade med Buggbelöningsprogrammet?

Alla upptäckter utvärderas med användning av en riskbaserad metod.

Sekretessavtal

Innan vi börjar behandla information relaterad till bekräftade problem som du har identifierat under buggbelöningsprogrammet, inklusive kompensation, osv., måste du ingå ett sekretessavtal med oss.

Hur betalar vi ut belöningar i Buggbelöningsprogrammet?

Innan vi börjar behandla information relaterad till bekräftade problem som du har identifierat under buggbelöningsprogrammet, inklusive kompensation, osv., måste du ingå ett sekretessavtal med oss.

Hur lång tid kommer det att ta att analysera de upptäckter du gjort med Buggbelöningsprogrammet?

På grund av den varierande och komplexa karaktären hos tekniska problem har vi inte fastställt särskilda tidslinjer för att analysera upptäckter under buggbelöningsprogrammet. Vår analys slutförs endast när vi har bekräftat förekomsten eller avsaknaden av en säkerhetsrisk.

Vilka ärenden exkluderas från buggbelöningsprogrammet?

  • Spam;
  • Social manipulering;
  • DDOS attacker;
  • Säkerhetsrisker i applikationer från tredje part och på webbplatser från tredje part integrerade med Paxful;
  • ”Skannerutdata” eller skannergenererade rapporter;
  • Problem hittade under automatiskt testning;
  • Offentligt publicerade fel i internetprogramvara.

Mer information

Om du söker efter ytterligare information beträffande den hör policyn kan du kontakta oss via e-post [email protected].