AML-policy

Paxful, Inc. och Paxful USA, Inc. (individuellt och kollektivt ”Företaget”), reglerat av lagarna i staten Delaware erbjuder tjänster via en internetbaserad peer-to-peer-marknadsplats (”P2P”) för att sälja och köpa digitala tillgångar.

Företaget är registrerat som ett penningförmedlingsföretag hos United States Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (”FinCEN”). Paxfuls policyer och procedurer mot penningtvätt (”AML”) är utformade för att avskräcka från olagliga aktiviteter på plattformen, skydda användarna, verksamheten, de digitala valutorna och grupper som tillhandahåller finansiella tjänster från att utnyttjas av kriminella. Företaget uppfyller kraven i banksekretesslagen och relaterade FinCEN-föreskrifter och -vägledningar.

Som en del av Paxfuls efterlevnadspolicyer, har policyer för Know Your Customer (Känn din kund) (”KYC”) och procedurer för individuella och institutionella kunder utformats för att göra det möjligt för företaget att skapa en rimlig övertygelse om att det känner till den verkliga identiteten hos de kunder för vilka en sådan granskning har gjorts. Policyn gäller för alla användare på plattformen och följs av företagets alla anställda, konsulter, tjänstemän, ägare och direktörer.

Genom en riskbaserad strategi som en del av KDK- och AML-efterlevnad har Paxful vidtagit följande åtgärder:

  • Utnämning av en oberoende Chief Compliance Officer som har en tillräcklig kompetensnivå och ansvarar för tillsynen av efterlevnad av relevant lagstiftning, förordningar, regler och branschvägledning;
  • Upprättande och underhåll av en riskbaserad policy för KDK, kundkännedom (CDD), och skärpt kundkännedom (EDD);
  • Upprättande av riskbaserade nivåer för verifiering av företagets användare (se denna bloggpost);
  • Samarbete vid krav från rättsväsende och lokala myndighetskrav;
  • Inlämning av rapporter över misstänkt aktivitet (”SAR”);
  • Företagsomfattande utbildning i BSA/AML/OFAC;
  • Användning av olika system för bedrägeribekämpning;
  • Löpande regelbaserad transaktionsövervakning;
  • Undersökningar med blockchain-analys;

Vi lämnar in SAR-rapporter om vi känner till, misstänker eller har anledning att tro att misstänkta aktiviteter har förekommit på vår plattform. En misstänkt transaktion är ofta en transaktion som inte stämmer överens med en användares kända och legitima verksamhet, personliga aktiviteter eller personliga medel. Vår Chief Compliance Officer granskar och undersöker misstänkt aktivitet för att avgöra om tillräcklig information har inhämtats för att aktivera inlämning av en SAR-rapport. Vår Chief Compliance Officer har register och underlagsdokumentation över alla SAR-rapporter som har lämnats in.

Företaget har också anammat pågående policyer och procedurer för OFAC-sanktioner för att skydda plattformen från att användas för förbjudna transaktioner av sanktionerade individer eller för att undvika eller på annat sätt kringgå amerikanska och globala sanktioner.

Paxful efterföljer till fullo samtliga listor över OFAC, särskilt utpekade medborgare (SDN) och blockerade personer. Se följande länk för företagets lista över riskbaserade bannlysta länder som hindras från att använda Paxfuls plattform.

Där Paxful har tillhandahållit dig med en översättning av den engelska språkversionen av denna policy samtycker du till att översättningen endast har tillhandahållits för din bekvämlighet och att de engelska versionerna av policyn reglerar ditt förhållande med Paxful. I händelse att det förekommer avvikelser mellan den engelska språkversionen och översättningen är det den engelska versionen som styr.