• Câu hỏi thường gặp về Chương trình Rewards.

  Chương trình Rewards Paxful có hai phần: Chương trình Trader và Chương trình Đồng cấp. Mỗi chương trình lại mang lại những lợi ích khác nhau và có những yêu cầu khác nhau với người dùng. 

  Sau đây là tóm tắt về Chương trình Rewards của Paxful:

  Lợi ích

  Mỗi chương trình lại có nhiều cấp độ, tương ứng với đó là các lợi ích khác nhau. 

  Chương trình Trader

  Power Trader

  • Huy hiệu trên hồ sơ của bạn
  • Hãy là người đầu tiên thử các tính năng mới
  • Đề nghị nổi bật
  • Quảng cáo cho đề nghị bán của bạn tới tất cả người dùng trong khu vực
  • Tranh chấp tức thì
  • Không yêu cầu nộp tiền đảm bảo với các giao dịch với thẻ quà tặng
  • Nhận được sự hỗ trợ ưu tiên

  Expert Trader

  • Huy hiệu trên hồ sơ của bạn
  • Hãy là người đầu tiên thử các tính năng mới
  • Đề nghị nổi bật
  • Quảng cáo cho đề nghị bán của bạn tới tất cả người dùng trong khu vực
  • Tranh chấp tức thì
  • Không yêu cầu nộp tiền đảm bảo với các giao dịch với thẻ quà tặng
  • Nhận được sự hỗ trợ ưu tiên
  • Được hỗ trợ quản lý tài khoản
  • Tùy chỉnh các khoản phí

  Chương trình Đồng cấp

  Đồng cấp

  • Nhận khoản BTC trị giá 5 USD với mỗi người dùng bạn giới thiệu
  • Các khoản thu nhập trên Đại lý.
  • Nhận được sự hỗ trợ ưu tiên
  • Huy hiệu trên hồ sơ của bạn
  • Quà tặng độc quyền
  • Các phần quà có nhãn hiệu Paxful

  Đại sứ

  • Nhận khoản BTC trị giá 5 USD với mỗi người dùng bạn giới thiệu
  • Các khoản thu nhập trên Đại lý.
  • Nhận được sự hỗ trợ ưu tiên
  • Huy hiệu trên hồ sơ của bạn
  • Quà tặng độc quyền
  • Các phần quà có nhãn hiệu Paxful
  • Được hỗ trợ quản lý tài khoản
  • Hãy là người đầu tiên thử các tính năng mới

  Cộng sự

  • Nhận khoản BTC trị giá 5 USD với mỗi người dùng bạn giới thiệu
  • Các khoản thu nhập trên Đại lý.
  • Nhận được sự hỗ trợ ưu tiên
  • Huy hiệu trên hồ sơ của bạn
  • Quà tặng độc quyền
  • Các phần quà có nhãn hiệu Paxful
  • Được hỗ trợ quản lý tài khoản
  • Hãy là người đầu tiên thử các tính năng mới
  • Nhận khoản BTC trị giá 150 USD mỗi tháng

  Yêu cầu

  Chương trình Đồng cấp

  Nếu bạn muốn tham gia Chương trình Đồng cấp, bạn sẽ cần:

  Chương trình Trader

  Nếu muốn tham gia vào Chương trình Trader của Paxful, bạn sẽ tự động được đăng ký nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

  Power trader

  • Tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi
  • Sở hữu tài khoản ít nhất 90 ngày
  • Đã xác minh ID và giấy tờ chứng minh địa chỉ
  • Điểm hành vi cao*
  • 250 giao dịch mỗi 90 ngày

  Expert Trader

  • Tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi
  • Sở hữu tài khoản ít nhất 90 ngày
  • Đã xác minh ID và giấy tờ chứng minh địa chỉ
  • Điểm hành vi cao*
  • 1,000 giao dịch mỗi 90 ngày

  *Paxful xem hành vi tốt là giao dịch trung thực, giải ngân trong thời gian quy định, giao dịch trên nền tảng Paxful, vân vân. Bạn có thể tham khảo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin để nắm được những hành vi nào được chấp nhận trên sàn giao dịch tiền điện tử.

  Tôi có thể tham gia tất cả hai chương trình không?

  Có! Bạn có thể tham gia vào chương trình Trader và Đồng cấp cùng một lúc.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chương trình Trader của Paxful tại đây và Chương trình Đồng cấp tại đây.

  Làm thế nào để tôi theo dõi tiến độ?

  Bạn có thể theo dõi tiến độ thông qua Thanh tiến độ trong Bảng điều khiển cổ điển của mình. Thanh tiến độ hiển thị tất cả các hoạt động đang diễn ra và những gì bạn cần làm để được thăng hạng trong chương trình Trader hoặc chương trình Đồng cấp.