• Vượt qua kiểm tra xác minh

    Đối tác của chúng tôi có những tiêu chí xác minh của riêng họ. Các tài liệu phải đạt tiêu chuẩn của họ, căn cứ vào luật lệ địa phương và chính phủ nơi bạn cư trú. Nếu không vượt qua quy trình xác minh khách hàng KYC lần đầu, bạn có thể gửi tài liệu và thử một lần nữa.

    Hãy đảm bảo rằng thông tin của bạn mới và được cập nhật trước khi gửi yêu cầu đăng ký. Nếu gửi thông tin cũ, có thể bạn sẽ gặp một số trục trặc trong quá trình đăng ký.

  • Tôi có cần điểm tín dụng tốt để đủ điều kiện đăng ký thẻ ghi nợ BlockCard™ không?

    Câu trả lời là không! Thẻ ghi nợ BlockCard™ của Paxful là một Thẻ visa trả trước, không phải thẻ tín dụng, bởi vậy không có bất cứ kiếm tra tín dụng nào được thực hiện trong quá trình xét duyệt.

  • Ai có thể đăng ký nhận thẻ ghi nợ Paxful BlockCard™?

    Hiện tại, chỉ những người dùng tại Mỹ có thể đăng ký thẻ, tuy nhiên chúng tôi đang dự định sẽ sớm mở rộng dịch vụ ra các quốc gia khác. Chúng tôi không có khung thời gian chính xác nhưng sẽ cập nhật cho tất cả người dùng ngay khi BlockCard™ khả dụng tại các quốc gia khác.