Bảo vệ tài khoản Paxful của bạn với 2FA

Xác thực hai yếu tố (2FA) qua SMS sẽ không còn được hỗ trợ từ ngày 10/11/2022. Để bảo mật tài khoản, chúng tôi khuyến nghị bạn thiết lập 2FA bằng Google Authenticator (GA) hoặc Authy. Hoặc bạn có thể bật 2FA qua email mặc dù phương án này ít bảo mật hơn GA hoặc Authy. 

Nếu bạn không có cơ hội để thay đổi cài đặt của mình, chúng tôi sẽ gửi mã của bạn tới email thay vì SMS bắt đầu từ ngày 10 tháng 11. Đối với những người dùng sử dụng cả 2FA qua SMS và Google Authenticator hoặc Authy, các mã của bạn sẽ được chuyển tới Google Authenticator hoặc Authy.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm