Làm thế nào để tôi bổ sung một cửa hàng mới vào Paxful Pay PoS?

Để thêm cửa hàng mới vào Paxful Pay PoS:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng với chứng chỉ Paxful.
 2. Lựa chọn Tạo cửa hàng đầu tiên của bạn.
  Cashier_App_-_Create_Store_Step_2.png
 3. Từ đó, bạn có thể nhập tên, địa chỉ và biểu tượng của cửa hàng.
  Cashier_App_-_Create_Store_Step_3.png
 4. Cửa hàng sẽ hiển thị trong ứng dụng sau khi được thêm mới, cùng với đó là một đường link cửa hàng độc nhất và mã PIN được tạo tự động để chia sẻ với nhân viên.
  Cashier_App_-_Create_Store_Step_4.png
 5. Lưu ý: Bạn có thể thêm bao nhiêu cửa hàng tùy ý vào Paxful Pay PoS.
  Cashier_App_-_Create_Store_Step_5.png

Các bài viết trong mục này