Cơ chế quy đổi hoạt động thế nào với Paxful Pay Pos?

Thương gia có thể lựa chọn nhận thanh toán bằng USDT. Để làm điều này, họ cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Paxful. Từ đây, thương gia sẽ thấy một tùy chọn tương ứng trong Paxful Pay PoS:

Cashier_App_Conversion_Tab.png

Quy trình quy đổi:

  1. Người mua thanh toán bằng BTC.
  2. Thương gia nhận BTC về ví Paxful của họ.
  3. BTC được tự động quy đổi thành USDT.
  4. Thương gia nhận số USDT tương đương với số BTC được thanh toán trong hóa đơn về ví Paxful của họ.
  5. Nếu dịch vụ quy đổi không hoạt động, thương gia sẽ được thanh toán bằng BTC.

Các bài viết trong mục này