Cách bật 2FA với Email

Để cài đặt 2FA qua email, hãy làm theo các bước sau:

Cài đặt 2FA qua email:

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn.

2. Di chuột tới tên người dùng của bạn ở phía trên bên phải của trang và nhấp vào nútSettings_Icon_.png Cài đặt.
2FA_profile_menu.png

3. Trên menu Cài đặt, nhấp vào Security_Icon.pngBảo mật.

Security_Menu_.png

4. Trên trang Bảo mật, dưới mục cài đặt Xác thực hai yếu tố (2FA), hãy chọn Email.

Screen_Shot_2022-10-21_at_12.48.04_PM.png

5. Nhấp vào Kích hoạt ngay.

6. Nhấp vào Bật 2FA qua email và một menu sẽ xuất hiện. 

 Screen_Shot_2022-10-20_at_9.40.28_PM.png

Để xác nhận rằng 2FA qua email đã được bật, hãy đảm bảo bạn nhìn thấy Đã kích hoạt. Để đảm bảo hơn, hãy kiểm tra tất cả các nút gạt dưới cột Bật 2FA.

Screen_Shot_2022-10-20_at_9.43.35_PM.png

7. Bạn sẽ nhận được một mã trong email đã sử dụng để tạo tài khoản Paxful.

8. Hãy nhập mã 6 số trong email.

9. Khi tất cả cần gạt chuyển màu xanh lam, vậy là hoàn thành! 2FA qua email đã được thiết lập.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm