Vượt qua kiểm tra xác minh

Đối tác của chúng tôi có những tiêu chí xác minh của riêng họ. Các tài liệu phải đạt tiêu chuẩn của họ, căn cứ vào luật lệ địa phương và chính phủ nơi bạn cư trú. Nếu không vượt qua quy trình xác minh khách hàng KYC lần đầu, bạn có thể gửi tài liệu và thử một lần nữa.

Hãy đảm bảo rằng thông tin của bạn mới và được cập nhật trước khi gửi yêu cầu đăng ký. Nếu gửi thông tin cũ, có thể bạn sẽ gặp một số trục trặc trong quá trình đăng ký.

Các bài viết trong mục này