Tôi có cần điểm tín dụng tốt để đủ điều kiện đăng ký thẻ ghi nợ BlockCard™ không?

Câu trả lời là không! Thẻ ghi nợ BlockCard™ của Paxful là một Thẻ visa trả trước, không phải thẻ tín dụng, bởi vậy không có bất cứ kiếm tra tín dụng nào được thực hiện trong quá trình xét duyệt.

Các bài viết trong mục này