Cách cài đặt Google Autheticator (GA)

Để thiết lập 2FA với Google Authenticator (GA), hãy thực hiện các bước sau:

Yêu cầu của Google Authenticator:

  • Tải ứng dụng GA cho hệ điều hành Android hoặc iOS

Cài đặt Google Authenticator:

  1. Sau khi đã cài đặt ứng dụng GA, đăng nhập vào tài khoản Paxful trên một thiết bị khác.
  2. Di chuột tới tên người dùng ở góc trên bên phải trang và nhấn Settings_Icon_.pngCài đặt từ mục menu.

2FA_profile_menu.png

3. Trên menu cài đặt, nhấn Security_Icon.pngBảo mật.

Security_Menu_.png

4. Trên trang bảo mật, dưới phần cài đặt 2FA, lựa chọn Google Authenticator

2FA_Menu_.png

 

  1. Nhấn vào down_arrow_icon.pngmũi tên xuống và mã QR sẽ xuất hiện.
  2. Quét mã QR với điện thoại bằng ứng dụng Google Authenticator. Một mã 6 chữ số sẽ xuất hiện trên ứng dụng. Hoặc bạn có thể sao chép mã để cài đặt thủ công.

    2FA_Activation_QR_Menu.png

  3. Nhập mã 6 chữ số vào trường thông tin dưới mã QR. Mã của bạn sẽ được gửi tự động sau khi bạn nhập mã.
  4. Bạn sẽ thấy một menu xuất hiện. Để đảm bảo rằng 2FA qua GA được bật, hãy đảm bảo rằng tính năng này Đã kích hoạt cạnh mục Trạng thái. Ngoài ra, kiểm tra khay trượt cạnh Đăng nhập để chắc rằng nút này đã chuyển màu xanh

Actived_GA_2FA_Menu.png

  1. Khi tất cả các nút trượt đều đã chuyển màu xanh, bạn đã hoàn thành! 2FA qua Google Authenticator đã được thiết lập. 

 

Hủy kích hoạt Google Authenticator:

Để gỡ Google Authenticator, nhấn nút "Bỏ kích hoạt" trong Menu trạng thái đã kích hoạt.

Deactivating_GA_or_Authy_Menu.png

Để biết thêm thông tin về cách xử lý sự cố của Google Authenticator (GA), vui lòng xem bài viết này về Xử lý sự cố 2FA.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm