2FA là gì?

Xác thực hai yếu tố (2FA) là lớp bảo mật bổ sung, tính năng này giúp người dùng sử dụng hai yếu tố xác thực để xác minh bản thân. 2FA thường được sử dụng để bảo vệ thông tin tài khoản, thông tin của người dùng và bất cứ nguồn tài nguyên nào trong hệ thống (ví dụ như nền tảng của Paxful). Chỉ người dùng có thể nhìn thấy cảnh bác 2FA của họ, và những cảnh báo này được gửi dưới dạng tin nhắn SMS tới di động của người dùng hoặc tới Google Authenticator (GA)

Đây là lớp bảo mật thứ hai để bảo vệ tài khoản của bạn. Với trình authenticator, bạn sẽ nhận được một mã về thiết bị và cần nhập mã này để đăng nhập vào tài khoản (hoặc hoàn thành bất cứ giao dịch nào).

Có những loại authenticator hoặc phương pháp 2FA khác nhau bạn có thể sử dụng. Những lựa chọn bao gồm: 

  • Google Authenticator (GA)
  • Twilio Authy
  • SMS

Lưu ý:

  • Mặc dù bạn có thể bật 2FA thông qua SMS, cách này không đáng tin cho lắm do hacker có thể sử dụng chiến thuật phổ biến "tráo đổi SIM". Khi đó, hacker có thể đọc được tin nhắn SMS của bạn.
  • Bạn cần phải được xác minh cả số điện thoại địa chỉ email để có thể thiết lập 2FA trên tài khoản Paxful. 

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm