2FA là gì?

Xác thực hai yếu tố (2FA) là lớp bảo mật bổ sung, tính năng này giúp người dùng sử dụng hai yếu tố xác thực để xác minh bản thân. 2FA thường được sử dụng để bảo vệ thông tin đăng nhập của người dùng, thông tin và bất cứ tài nguyên nào trong hệ thống. Chỉ người dùng có thể truy cập vào cảnh báo 2FA cụ thể của họ, được gửi qua Authy, Google Authenticator hoặc email. 

2FA là lớp bảo mật thứ hai để bảo vệ tài khoản của bạn. Với trình authenticator, bạn sẽ nhận được một mã và cần nhập mã này để đăng nhập vào tài khoản hoặc hoàn thành bất cứ giao dịch nào. 

Có những loại authenticator hoặc phương pháp 2FA khác nhau bạn có thể sử dụng. Những lựa chọn bao gồm:

  • Google Authenticator
  • Twilio Authy
  • Email

Để thiết lập 2FA, trước tiên bạn sẽ cần thiết lập các câu hỏi bảo mật trong mục cài đặt tài khoản

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm