Cuộc trò chuyện giao dịch không hiện lên

Không thể tải hoặc thực hiện tính năng cuộc trò chuyện giao dịch.

Để bắt giải quyết, vui lòng xóa bộ nhớ cache và cookie, sau đó thử lại bằng một trình duyệt khác. Nếu giải pháp này không hiệu quả, vui lòng kiểm tra trạng thái trên Firebase. Nếu trạng thái là Ok, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ để được trợ giúp thêm.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm