Paxful Pay

Paxful Pay là gì?
Paxful Pay là một bản tích hợp mà bạn có thể thiết lập cho trang web thương mại điện tử/kinh doanh của mình. Bản tích hợp này thêm một nút cho phép người mua thanh toán với những phương thức thanh toán như thẻ quà tặng, ví trực tuyến, v.v.

Paxful Pay phù hợp bất kể bạn đang bán gì, dù là dịch vụ trực tuyến hay sản phẩm vật lý. Bản tích hợp này cho phép bạn thêm các phương thức thanh toán mới vào bộ những thanh toán hiện có. Bạn không cần lo lắng về giao dịch bồi hoàn.

Trên cương vị là người bán, bạn cần sẵn sàng chấp nhận các khoản thanh toán dưới đơn vị BTC, tuy nhiên có rất nhiều cách để quy đổi BTC về loại tiền tệ nội địa của bạn.

Nguyên lý hoạt động là gì?
Paxful Pay làm cầu nối cho ba bên: thương nhân (người bán gì đó), người mua (muốn mua gì đó), và nhà cung cấp Paxful (quy đổi thanh toán của người mua thành BTC). Giải pháp này là độc nhất vì những giao dịch được xử lý thông qua nền tảng Paxful mạnh mẽ (nền tảng mạng ngang hàng).

Thương gia có quyền kiểm soát cấu hình giải pháp và theo dõi tất cả các giao dịch thông qua một ID theo dõi. Một hàm callback (gọi lại) có thể được định cấu hình cho mỗi lần thanh toán thành công để từ đó giải ngân hàng hóa cho người mua từ phía thương gia.

Người bán sẽ sở hữu danh sách đầy đủ về những giao dịch khả dụng trên Bảng điều khiển thương gia của họ.

Paxful Pay có bảo mật không không?
Bản tích hợp Paxful Pay sử dụng hệ thống khế ước lưu giữ và nền tảng đã được thử nghiệm của chúng tôi. Người mua của bạn được bảo vệ an toàn.
một thương gia, bạn cũng được bảo vệ an toàn vì Paxful sử dụng hệ thống token URL an toàn để ngăn ngừa lừa đảo. Để bật tính năng gửi tiền tự động tới địa chỉ Bitcoin của bạn, bạn sẽ cần sử dụng hệ thống token an toàn của chúng tôi. Kiểm tra trang nhà phát triển để biết thêm thông tin.
Thu nhập kỳ vọng với tính năng Paxful Pay và cách theo dõi chúng.

Số tiền có thể kiếm được phụ thuộc vào số giao dịch mà bạn đã hoàn thành. 

Bạn sẽ thấy các giao dịch thành công trong Bảng điều khiển thương gia. Bạn cũng có thể thiết lập "giải pháp callback" để tự động hóa các hành động từ phía mình.

Thanh toán bằng đơn vị Bitcoin. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu giữ các khoản thanh toán dưới đơn vị BTC trong tài khoản Thương gia để quy đổi thành đồng EUR/USD/v.v. Có rất nhiều dịch vụ khả dụng để làm điều này, bạn thậm chí có thể sử dụng các sàn giao dịch như Kraken.

Lưu ý: Đây là một bước phụ để chuyển tiền từ tài khoản thương gia của bạn tới ví Paxful, tuy nhiên xin đừng lo lắng bởi bước này hoàn toàn không tốn phí.

Tôi có bao nhiêu quyền kiểm soát? Người truy cập có phải rời khỏi trang của tôi không?
Liên kết Ki-ốt có thể được định cấu hình để mở trong một tab mới, hoặc có thể được định cấu hình để mở trong một khung nội tuyến. Bạn có thể thiết lập để nhúng giải pháp thẳng vào các trang dưới dạng một khung nội tuyến, để người truy cập không phải rời khỏi trang web của bạn. Là một phần trong quy trình, người dùng của bạn sẽ cần đăng ký làm người dùng Paxful. Tuy nhiên với vai trò là thương gia, bạn có thể khiến quy trình này mượt mà hơn bằng cách cung cấp email người dùng cùng với URL đã tạo trước cho người dùng.
Có những tùy chọn cấu hình khác nhau nào?
Bạn có thể chọn cách định cấu hình đường liên kết. Có một số tùy chọn:
Tiền tệ: Bạn có thể yêu cầu được thanh toán với BTC hoặc với tiền Pháp định (Paxful có thể quy đổi số tiền dựa trên tỷ giá thị trường).
Số tiền: Thông thường bạn là người quyết định số tiền, tuy nhiên chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn yêu cầu lượng tiền bằng tổng số dư của người dùng Paxful đó (hoặc nếu số dư bằng 0 thì người dùng sẽ tự cung cấp số tiền muốn giao dịch).
Đăng ký: Bạn có thể xác định địa chỉ email của người dùng để đơn giản hóa quy trình giao dịch.
Người nhận: Theo mặc định, số tiền sẽ được ửi tới số dư tài khoản thương gia của bạn, tuy nhiên bạn cũng có thể cài đặt để tiền được chuyển tới bất cứ địa chỉ ví Bitcoin nào.
Callback: Bạn sẽ phải xác định địa chỉ Callback để xử lý các tham số callback.

Xem danh sách đầy đủ của những tham số tại đây: (https://developers.paxful.com/documentation/pay-with-paxful/).

Tính năng này có dễ sử dụng không?
Với người bán, việc thiết lập bản tích hợp là rất đơn giản. Bạn cần thực hiện một số mã hóa để cấu hình việc tạo liên kết. Bạn có thể tìm thấy ví dụ từ tài liệu của nhà phát triển: trang nhà phát triển.

Đối với người mua, quy trình mua sẽ khác một chút. Họ cần hoàn thành một giao dịch với một người khác.

Có những loại phí nào khi sử dụng tính năng này?
Đối với người bán, họ không mất phí khi sử dụng Paxful Pay.

Vui lòng xem bài viết này để xem danh sách đầy đủ về các khoản phí của Paxful. 

Giới hạn khoản thanh toán tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?
Một thương gia có thể yêu cầu bất cứ số tiền nào, tuy nhiên số lượng giao dịch tối thiểu là 10 USD (hoặc đồng tiền tệ khác). Số tiền còn lại mà thương gia không yêu cầu sẽ ở lại trong số dư Paxful của người mua và họ có thể sử dụng hoặc rút chúng bất cứ khi nào.

Không có giới hạn trực tiếp nào đối với số lượng lần mua, tuy nhiên sẽ có giới hạn đối với số tiền giao dịch lớn. Bởi vậy, người mua có thể cần thực hiện nhiều giao dịch, nhà cung cấp cũng có thể yêu cầu người mua thực hiện các thủ tục xác minh danh tính KYC bổ sung.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về Paxful Pay ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Paxful Pay tại đây, hướng dẫn của nhà phát triển có thể được tìm thấy tại đây.

 

Các bài viết trong mục này