Paxful Pay - Từ góc nhìn của người mua - Người dùng mới

Người dùng mới

 1. Truy cập trang web thương gia.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_1.png
 2. Thêm vật phẩm vào giỏ.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_2.png
 3. Tới trang thanh toán và nhập thông tin vận chuyển.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_3.png
 4. Lựa chọn phương thức thanh toán là Paxful Pay.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_4.png
 5. Tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản cũ
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_5.png
 6. Nếu người dùng không có số dư trong ví, họ sẽ thấy một danh sách các giao dịch để giao dịch và nhận tiền điện tử.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_6.png
  Người dùng cần xác minh để giao dịch. Xác minh email và số điện thoại.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_6_-_Email.png
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_6_-_Phone.png
  Sau khi xác minh, người dùng sẽ được tái điều hướng về màn hình giao dịch thông thường.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_6_-_Trade.png
 7. Nếu người dùng có đủ số dư hoặc đã hoàn thành một giao dịch và nhận được số dư đủ để thanh toán cho vật phẩm trong giỏ, khoản thanh toán sẽ được gửi.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_7.png
 8. Người dùng được tái điều hướng về trang web thương gia.
  Paxful_Pay_New_User_Checkout_Step_8.png

Các bài viết trong mục này