Thay đổi các nút Paxful Pay

Chúng tôi đã thay đổi tên của tính năng Pay With Paxful thành Paxful Pay, có lẽ bạn sẽ muốn cập nhật nút này trên trang web của mình. Bạn có thể tìm thấy thiết kế cho các nút mới trong mục Cài đặt của Bảng điều khiển thương gia. Bạn có thể tải bất cứ thiết kế nào dưới định dạng PNG hoặc SVG để sử dụng trên trang web của mình.

Paxful_Pay_Change_Button.png

Bạn có thể cài đặt những nút này tùy theo thiết kế trang của mình. Những nút này không bắt buộc và chỉ cần một vài thao tác code căn bản để tích hợp vào trang web. 

Để biết thêm thông tin, xem tài liệu nhà phát triển tại đây.

Các bài viết trong mục này