Cơ chế hoạt động của Ký quỹ?

Việc thấu hiểu tác động của biên lợi nhuận lên giao dịch là vô cùng quan trọng. Khi biết rõ về biên lợi nhuận, bạn cũng sẽ hiểu cách thiết lập phần trăm biên lợi nhuận để đề nghị có tính cạnh tranh cao nhất có thể.

Biên lợi nhuận là gì? 

Biên lợi nhuận là cách đặt mức giá đề nghị của bạn trên giá thị trường, từ đó cho phép người dùng thêm các khoản "thù lao" khi mua/bán trong một đề nghị. 

Áp dụng biên lợi nhuận khi bán tiền điện tử như thế nào?

Khi bán tiền điện tử, một biên lợi nhuận dương (+) sẽ cho bạn lợi nhuận bởi bạn yêu cầu nhà đầu tư mua tiền điện tử của mình với giá cao hơn so với mức giá thị trường hiện tại. Khi bán tiền điện tử với biên lợi nhuận âm (-), lợi nhuận của bạn sẽ giảm bởi bạn đang muốn bán tiền điện tử của mình với mức giá thấp hơn so với giá thị trường. 

Áp dụng biên lợi nhuận khi mua tiền điện tử như thế nào?

Khi mua tiền điện tử, biên lợi nhuận dương (+) có nghĩa là bạn đang mua tiền điện tử với mức giá cao hơn giá thị trường, biên lợi nhuận âm (-) có nghĩa là bạn đang mua tiền điện tử với mức giá thấp hơn giá thị trường. Mua tiền điện tử với biên lợi nhuận âm (-) có nghĩa là bạn được mua rẻ. 

Cách đặt biên lợi nhuận:

 1. Bắt đầu bằng cách tạo một đề nghị bằng cách nhấn vào nút Tạo một đề nghị ở đầu trang. 
  How_Do_Margins_Work_-_Step_1.png
 2. Sau khi quyết định mua hoặc bán tiền điện tử, và sau khi đã lựa chọn được phương thức thanh toán, hãy tới mục giá giao dịch.

 3. Khi thiết lập giao dịch, bạn sẽ thấy một đề mục được gọi là Biên lợi nhuận đề nghị

  Lưu ý:

  Biên lợi nhuận đề nghị được biểu thị dưới dạng phần trăm chứ không phải một số lượng cụ thể.

 4. Bạn có thể đặt Biên lợi nhuận đề nghị theo phần trăm dương (+) hoặc âm (-)

 5. Có hai lựa chọn khi thiết lập Biên lợi nhuận đề nghị. Thứ nhất là tùy chọn đơn giản, bạn chỉ quyết định phần trăm biên lợi nhuận. Thứ hai là tùy chọn nâng cao. 

  How_Do_Margins_Work_-_Step_5.png

 6. Ở tùy chọn nâng cao, bạn có thể sử dụng tỷ giá thị trường từ nhiều nguồn giá khác nhau như Gemini, Kraken hay Binance. Bạn cũng có thể lựa chọn điểm giá.
  How_Do_Margins_Work_-_Step_6.png
 7. Đó là tất cả những bước cần thiết để thiết lập mức Biên lợi nhuận cho đề nghị. Bạn có thể tiếp tục điền nốt những thông tin khác cho đề nghị như vẫn thường làm.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm