Paxful Pay WooCommerce Plugin: Hướng dẫn cài đặt và cài cấu hình

Để cài đặt và tùy chỉnh cấu hình cho plugin WooCommerce để có thể thanh toán qua Paxful, hãy làm theo những bước sau:

 1. Cài đặt plugin Paxful Pay của WooCommerce cho Wordpress:
  • https://github.com/paxful/pwp-plugins
   Pay_With_Paxful_Plugin_Step_1.png
  • Truy cập vào Wordpress và tới mục Plugin → Thêm mới.
  • Tải lên tập tin zip đã tải về bằng cách nhấn nút Tải lên Plugin.
   Pay_With_Paxful_Plugin-Step_1c.png
 2. Yêu cầu tối thiểu để cài plugin WooCommerce:
  • WooCommerce phiên bản 3 hoặc cao hơn
 3. Cài đặt Thanh toán Paxful cho plugin WooCommerce:
  • Truy cập vào Wordpress và tới WooCommerce → Cài đặt → Thanh toán.
  • Dưới mục Phương thức thanh toán, tìm Paxful và nhấn Quản lý.
   Pay_With_Paxful_Plugin_Step_3.png
  • Cài đặt các đặc tính của Thương gia như Id Thương gia, khóa API, mã bí mật, URL sự kiện callback, URL điều hướng và nhấn Lưu thay đổi.
   Pay_With_Paxful_Plugin_Step_3c.png
   • Sử dụng Địa chỉ Bitcoin ngoài nền tảng có thể sẽ khiến bạn mất phí giao dịch. Nếu không điền địa chỉ, khoản tiền sẽ được chuyển tới ví thương gia Paxful của bạn.
   • Lưu ý:: Id thương gia và khóa API có thể được tìm thấy trên Bảng điều khiển thương gia trong tab Cài đặt → Bảng thông tin thương gia.
    Pay_With_Paxful_Plugin_Step_3_-_Note_1.png
   • Một khóa bí mật sẽ được tạo ra và hiển thị sau khi bạn tạo tài khoản thương gia trong mục Tài khoản → Cài đặt → Nhà phát triển. Lưu khóa này để tham khảo trong tương lai.
    Pay_With_Paxful_Plugin_Step_3_-_Note_2.png
   • Chỉ khi URL sự kiện callback và URL điều hướng được cài đặt đúng, trạng thái đơn hàng mới cập nhật. Bạn có thể nhập các URL này từ bảng điều khiển Thương gia trong tab Cài đặt→ Bảng cài đặt lệnh Callback cho các đơn hàng đã hoàn thành.
    Pay_With_Paxful_Step_3_-_Note_3.png
 4. Lựa chọn Thanh toán qua Paxful:
  • Lựa chọn thanh toán qua Paxful trong đơn hàng
   Pay_With_Paxful_Plugin_Step_4.png

Để thiết lập giải pháp tùy chỉnh, bạn có thể tham khảo tài liệu nhà phát triển tại đây.

Lưu ý: Hãy đón chờ những plugin chúng tôi đang chuẩn bị bổ sung: Magento, Shopify, Squarespace và WiX

Các bài viết trong mục này