Tại sao tỷ giá tiền điện tử trên Paxful khác với tỷ giá tôi thấy trên các nền tảng khác?

Một số đồng tiền tệ trên chợ điện tử Paxful (Argentine Peso và Nigerian Naira) sử dụng "tỷ giá thị trường" đối với đồng BTC. Tỷ giá thị trường khác biệt với "tỷ giá ngân hàng" chính thức trên các nền tảng khác. Sở dĩ chúng tôi sử dụng tỷ giá thị trường thay vì tỷ giá ngân hàng bởi tỷ giá ngân hàng thường ít được ưa chuộng bằng. Bởi vậy, chúng tôi đã quyết định sử dụng tỷ giá thị trường để cộng đồng có thể giao dịch và sinh lời từ đồng tiền này tốt hơn. 

Một điều bạn cần lưu ý khi giao dịch trên Paxful với những đồng tiền tệ này là tỷ giá của chúng có thể khác biệt so với các nền tảng khác.

Để xem tỷ giá BTC quy đổi thành đồng nội tệ của bạn trên Paxful, vui lòng xem trang này

Các bài viết trong mục này

Xem thêm