Khi nào tôi nên khởi kiện tranh chấp?

Có một vài trường hợp mà việc khởi kiện một tranh chấp sẽ là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề. 

Với tư cách người mua:

  • Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn của người bán, đã thanh toán nhưng người bán từ chối giải ngân tiền điện tử
  • Nếu bạn đã thanh toán nhưng người bán ngừng phản hồi và chưa giải ngân tiền điện tử
  • Nếu bạn phát hiện ra bất cứ hành vi nào vi phạm Điều khoản Dịch vụ

Là người bán:

  • Nếu người mua đánh dấu giao dịch là "đã thanh toán" nhưng không phản hồi lại
  • Nếu người mua nói rằng đã thanh toán cho bạn nhưng bạn không nhận được, hoặc có vấn đề gì xảy ra khi thanh toán
  • Nếu bạn phát hiện ra bất cứ hành vi nào vi phạm Điều khoản Dịch vụ

Nếu bạn không rõ cách khởi kiện tranh chấp thế nào, hãy xem bài viết này để đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này