Khi nào tôi nên giải ngân tiền điện tử của mình khi giao dịch?

Với tư cách người bán, bước giải ngân lượng tiền điện tử bạn đang bán phải là bước cuối cùng trong giao dịch. Bạn chỉ nên giải ngân tiền điện tử sau khi đã nhận được thành công khoản thanh toán từ người mua. 

Nếu giải ngân tiền điện tử trước khi xác nhận rằng bạn đã nhận được khoản thanh toán thành công, bạn có thể khởi kiện tranh chấp và điều hành viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề. Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu một tranh chấp, hãy xem bài viết này.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm