Đề nghị Nổi bật

Đề nghị nổi bật là gì?

Đề nghị nổi bật được đánh dấu trong mục "mua" và "bán" của sàn giao dịch Paxful. Đội ngũ của chúng tôi lựa chọn một số đề nghị để đưa vào danh sách đề nghị nổi bật trên sàn giao dịch trong một khoảng thời gian.

Featured_Offers_-_KB_Screenshot.png

Nếu thấy một đề nghị nổi bật trên chợ điện tử, đó có thể là từ:

  • Một nhà giao dịch thường xuyên
  • Một nhà giao dịch chúng tôi tin tưởng (đã nhận được phản hồi tốt từ các đối tác giao dịch)
  • Một nhà giao dịch bạn đã đánh dấu là "đáng tin cậy" trong quá khứ

Làm thế nào để đưa đề nghị của tôi vào danh sách đề nghị nổi bật?

Hiện tại, chúng tôi không tiếp nhận yêu cầu đưa đề nghị vào danh sách đề nghị nổi bật. Hãy tiếp tục giao dịch an toàn và công bằng trên chợ điện tử và có thể một ngày nào đó. đề nghị của sẽ được đưa vào danh sách đề nghị nổi bật!

Các bài viết trong mục này

Xem thêm