Thêm tài khoản ngân hàng vào một đề nghị

Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thêm và quản lý thông tin ngân hàng trong đề nghị của bạn.  Giờ đây, bạn không phải gửi những thông tin nhạy cảm cho đối tác giao dịch theo cách thủ công mỗi khi thực hiện giao dịch với phương pháp chuyển khoản ngân hàng. Bạn có thể lưu lại nhiều hơn một thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng chúng cho tất cả những giao dịch với phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

1. Ở Bước 1 trong quy trình khởi tạo đề nghị, lựa chọn phương thức thanh toán Chuyển khoản Ngân hàng

Offer-bank-details1.png

2. Hãy kéo xuống mục Tài khoản Ngân hàng và nhấn + Thêm tài khoản ngân hàng.

Offer-bank-details2.png

Lời khuyên: Lựa chọn một tài khoản ngân hàng sẵn có, nhấn vào trường văn bản và lựa chọn một trong những phương án từ danh sách thả xuống.

Offer-bank-detailsTIP.png

3. Lựa chọn loại tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ, sau đó nhấn Tiếp theo.
Click_Next.png

4. Hoàn thiện những trường thông tin sau:
inserttinfo1.png

Thông tin Mô tả Ghi chú
Số định tuyến Mã gồm chín chữ số để nhận diện tổ chức tín dụng của bạn. Chỉ tại Hoa Kỳ
Số tài khoản Số tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn.  
Tên chủ tài khoản Tên của chủ tài khoản Tên chủ tài khoản phải trùng khớp chính xác như đã kê khai trên tài khoản Paxful.
IBAN Số tài khoản ngân hàng quốc tế của bạn Chỉ tại Liên minh châu Âu
Ngân hàng Tên ngân hàng của bạn Chỉ tại Nigeria

5. Nhấn Thông tin chuyển khoản quốc tế (tùy chọn) và hoàn thiện các trường thông tin bổ sung như sau:
ClickInternationalDetails.png

Lưu ý: Nếu muốn nhận các khoản thanh toán quốc tế, bạn cần cung cấp các thông tin bổ sung về Chủ Tài khoản.

InternationalDetails.png

Thông tin Mô tả Ghi chú
Quốc gia cư trú Quốc gia cư trú hiện tại của bạn. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng. Không phải là quốc gia quốc nơi bạn sinh ra.
Tiểu bang/Khu vực Bang hoặc khu vực cư trú hiện tại. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Thành phố Thành phố cư trú hiện tại của bạn. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Mã bưu chính Mã Zip khu vực bạn sinh sống. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Địa chỉ Địa chỉ cư trú đầy đủ. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.

6. Nhấn Thêm tài khoản.
clickaddaccount.png
Tài khoản đã được thêm vào danh sách.

Đối tác giao dịch sẽ thấy thông tin về ngân hàng của bạn trong một giao dịch như thế này:

Offer-bank-details-chat.png

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo lời khuyên của chúng tôi về cách mua tiền điện tử qua phương pháp chuyển khoản ngân hàng, cách quản lý thông tin ngân hàng trong mục cài đặt hồ sơ của bạn, hoặc kiểm tra cách thêm tài khoản ngân hàng trực tiếp từ cuộc trò chuyện giao dịch.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm