Mã QR hoạt động thế nào?

Bạn có thể bổ sung mã QR vào tài khoản Paxful để giao dịch trên ví trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bằng cách thêm mã QR, bạn có thể chia sẻ thông tin về ví trực tuyến của mình trong cuộc trò chuyện giao dịch, hoặc khi khởi tạo một đề nghị. Chúng tôi đã phân tích các bước để bổ sung và sử dụng mã QR trong sàn giao dịch tiền điện tử Paxful:

Để thêm mã QR vào tài khoản Paxful của bạn:

 1. Tới trang cài đặt trên tài khoản Paxful và nhấn vào "Thông tin thanh toán"
  QR_section_1_step_1.png
 2. Kéo xuống Ví Trực tuyến và nhấn Thêm Mới
  QR_codes_section_1_step_2.png
 3. Tiếp theo, hãy lựa chọn loại ví, tải lên đường URL của ví và đặt biệt hiệu cho tài khoản QR_codes_section_1_step_3.png
 4. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn Thêm
  QR_codes_section_1_step_4.png

Để chỉnh sửa hoặc xóa mã QR đã kết nối với tài khoản Paxful:

 1. Tới trang cài đặt trên tài khoản Paxful và nhấn vào "Thông tin thanh toán"
  QR_codes_section_2_step_1.png
 2. Lựa chọn ví trực tuyến bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
  QR_codes_section_2_step_2.png
 3. Nhấn vào hành động mà bạn muốn thực hiện
  section_2_step_3.png

Để tải lên một mã QR trong cuộc trò chuyện:

 1. Sau khi giao dịch bắt đầu và bạn đã liên kết mã QR với tài khoản Paxful, bạn sẽ thấy biểu tượng mã QR nhỏ trong cuộc trò chuyện giao dịch. Nhấn vào biểu tượng trên danh sách các ví trực tuyến đã liên kết của bạn
  QR_codes_section_3_step_1.png
 2. Lựa chọn mã QR bạn muốn sử dụng
  QR_codes_section_3_step_2.png
 3. Sau đó, mã QR của bạn sẽ được tải lên cuộc trò chuyện

Lưu ý:

 • Nếu đã tạo đề nghị bán với một ví trực tuyến, mã QR của bạn sẽ tự động hiển thị trong cuộc trò chuyện giao dịch sau khi giao dịch bắt đầu.

 • Trong trường hợp bạn là người mua, bạn sẽ cần nhấn vào đường liên kết mã QR để truy cập vào ví trực tuyến của đối tác giao dịch của bạn.


Để tạo đề nghị với mã QR:

 1. Bắt đầu bằng cách tạo tài khoản như bạn thường làm. Nếu lựa chọn một ví trực tuyến được tính năng này hỗ trợ, bạn sẽ có lựa chọn tải ví trực tuyến đó lên trong bước đầu tiên này:
  QR_codes_section_4_step_1.png
 2. Lựa chọn ví trực tuyến bạn muốn sử dụng
  QR_codes_section_4_step_2.png
 3. Sau đó, bạn có thể tiếp tục tạo đề nghị như thường làm 

Lưu ý: Nếu thêm mã QR vào đề nghị của mình, thông tin này sẽ tự động được chia sẻ trong cuộc trò chuyện giao dịch sau khi giao dịch bắt đầu.

Cảnh báo: Hiện tại, tính năng này chỉ hỗ trợ một số phương thức thanh toán và vùng miền.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm