Tại sao tài khoản của tôi không vượt qua được bước đánh giá tuân thủ?

Với chúng tôi, sự an toàn trên của chợ điện tử trên Paxful là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, một số tài khoản sẽ bị chặn do không vượt qua bước đánh giá tuân thủ chúng tôi.

Tài khoản có thể không vượt qua bước đánh giá tuân thủ bởi một vài lý do, ví dụ như:

Lưu ý:

  • Nếu không vượt qua đánh giá tuân thủ của chúng tôi, có thể bạn vẫn rút được các khoản tiền có sẵn trong ví của mình. 
  • Bạn không thể khiếu nại quyết định này và chúng tôi sẽ không giải đáp thêm bất cứ câu hỏi nào có liên quan tới trường hợp này.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm