Tại sao tài khoản của tôi không vượt qua được bước đánh giá tuân thủ?

Với chúng tôi, sự an toàn trên của sàn giao dịch tiền điện tử trên Paxful là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, một số tài khoản sẽ bị chặn do không vượt qua bước đánh giá tuân thủ chúng tôi.

Tài khoản có thể không vượt qua bước đánh giá tuân thủ bởi một vài lý do, ví dụ như:

 • Chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Dịch vụ, có thể bao gồm:
  • Cung cấp nhiều nhận dạng và/hoặc cung cấp nhận dạng không chính xác;
  • Mở nhiều hơn một tài khoản Paxful;
  • Từ chối xác minh danh tính;
  • Vui lòng xem đều khoản dịch vụ của chúng tôi tại đây
 • Tài khoản có hoạt động bất hợp pháp.
 • Chúng tôi đã nhận lệnh từ một cơ quan pháp lý, có thể bao gồm:
  • Một trát gọi ra tòa hoặc lệnh tương tự;
  • Đang trong khoảng thời gian đợi tới phiên kiện tụng có liên quan tới tài khoản của bạn; 
  • Điều tra và/hoặc kiện tunngj có liên quan tới tài khoản của bạn. 
 • Chúng tôi không thể xác minh mục tiêu cá nhân và/hoặc mục tiêu doanh nghiệp của tài khoản, và bạn đã từ chối cung cấp thêm những thông tin được yêu cầu.
 • Chúng tôi xác định rằng hoạt động trên chuỗi khối của bạn có rủi ro pháp lý/quy định cao.
 • Chúng tôi tin rằng bạn đã thực hiện hành động để lách qua sự kiểm soát và/hoặc các thủ tục được lập ra để bảo vệ nền tảng của chúng tôi.
 • Chúng tôi xác định rằng cần thực hiện quyết định này để bảo vệ chúng tôi và người dùng của chúng tôi, bao gồm bạn, khỏi các mối nguy hại hoặc mất mát.

Lưu ý:

 • Nếu đang sinh sống tại những quốc gia này, bạn phải xác minh ID để có thể tạo đề nghị mới, bán tiền điện tử và sử dụng/truy cập vào ví
 • Bạn không thể khiếu nại quyết định này và chúng tôi sẽ không giải đáp thêm bất cứ câu hỏi nào có liên quan tới trường hợp này.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm