Làm cách nào để gỡ bỏ lệnh hạn chế khỏi phương thức thanh toán tôi đã lựa chọn?

Để giúp chợ điện tử trở thành một môi trường an toàn hơn, Paxful đã ban hành các hạn chế đối với một vài phương thức thanh toán tại một số quốc gia nhất định. Bạn sẽ không thể tạo một đề nghị mới hoặc bắt đầu một giao dịch mới bằng những phương thức thanh toán đã bị hạn chế. Nếu bạn có các đề nghị hiện đang sử dụng phương pháp thanh toán bị hạn chế thì chúng sẽ bị vô hiệu hóa.

 

Nếu bạn đang tạm thời sinh sống hoặc đi tới một quốc gia bị hạn chế các phương thức thanh toán, tuy nhiên bạn có bằng chứng chứng minh rằng mình có quyền sử dụng phương thức thanh toán, vui lòng:

  1. Chụp ảnh màn hình trang tài khoản có hiển thị tên của bạn
  2. Cung cấp bằng chứng chứng minh rằng bạn chỉ đang tạm thời cư trú tại quốc gia bị hạn chế, và giấy tờ chứng minh địa chỉ hoặc tài liệu từ cuốc gia gốc
  3. Hãy gửi ảnh chụp màn hình của các tài liệu cho đội ngũ hỗ trợ Paxful thông qua PaxBot, trình hỗ trợ tự động hóa trên web của chúng tôi. 

Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét thông tin và liên hệ với bạn nếu có thêm câu hỏi nào.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm