Gửi và Rút Tether (USDT)

Việc gửi Tether (USDT) tới ví Paxul là vô cùng đơn giản! Hãy xem và thực hiện các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn và tới trang Ví.Send_-_Step_1_-_Final.png
  2. Nhấn "Gửi" dưới ví Tether của bạnNhận _-_ Bước_2 _-_ Final.png
  3. Nhập lượng USDT muốn gửi và địa chỉ ví của người nhận. Bạn có hai lựa chọn: gửi USDT qua mạng Tron, hoặc qua mạng Ethereum. Các mạng lưới này có mức phí khác nhau, bạn sẽ thấy mức phí được hiển thị ở bước này. Sau khi hoàn thành, nhấn "Tiếp tục".
    Send_Tether_Choose_Network.png
  4. Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang xác nhận. Kiểm tra để chắc chắn rằng địa chỉ ví đã chính xác. Sau khi đã sẵn sàng và xác nhận rằng tất cả các thông tin đều chính xác, hãy nhấn "Gửi Tether bây giờ" và bạn đã hoàn thành mọi bước cần thiết.new_send_step_4.png

 

Lưu ý:

  • Sau khi USDT đã được gửi, giao dịch cần 12 lượt xác nhận trên chuỗi khối để được coi là thành công. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của giao dịch thông qua Etherescan (cho Ethereum USDT) tại đây và Tronscan (cho Tron USDT) tại đây. Chỉ cần sao chép ID giao dịch từ ví Paxful tại đâyvà nhập vào Etherscan hoặc Tronscan để theo dõi.

Cảnh báo: Nếu bạn đang sinh sống tại một quốc gia nằm trong danh sách xám của OFAC, bạn sẽ cần xác minh ID để có thể gửi tiền từ ví Paxful ra ngoài.

Các bài viết trong mục này