Gửi và Rút Tether (USDT)

Việc gửi Tether (USDT) tới ví Paxul là vô cùng đơn giản! Hãy xem và thực hiện các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn và tới trang Ví.Send_-_Step_1_-_Final.png
  2. Nhấn "Gửi" dưới ví Tether của bạnNhận _-_ Bước_2 _-_ Final.png
  3. Nhập lượng USDT muốn gửi và địa chỉ ví Tether của người nhận. Sau khi hoàn thành, nhấn "Tiếp tục".Nhận _-_ Bước_2 _-_ Final.png
  4. Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang xác nhận. Hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng địa chỉ ví của người nhận đã chính xác! Nếu đang gửi Tether tới một ví bên ngoài, bạn cũng sẽ thấy mức phí hiện tại để thực hiện giao dịch ở bước này. Để biết thêm về phí giao dịch, hãy xem bài viết này. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng và xác nhận rằng tất cả thông tin đã chính xác, nhấn "Gửi Tether ngay" và bạn đã thực hiện thành công giao dịch!new_send_step_4.png

 

Lưu ý:

  • Bạn có thể gửi USDT tới một địa chỉ ví Paxful trong nội bộ mà không tốn phí đối với 5 giao dịch đầu tiên trong tháng. Sau đó, bạn sẽ phải trả phí mạng lưới. Để biết thêm thông tin về các khoản phí, hãy tham khảo bài viết này.
  • Sau khi USDT đã được gửi, giao dịch cần 12 lượt xác nhận trên chuỗi khối để được coi là thành công. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch thông qua Etherscan tại đây. Chỉ cần sao chép ID giao dịch từ ví Paxful tại đâyvà nhập vào Etherscan để theo dõi.

Cảnh báo: Nếu bạn đang sinh sống tại một quốc gia nằm trong danh sách xám của OFAC, bạn sẽ cần xác minh ID để có thể gửi tiền từ ví Paxful ra ngoài.

Các bài viết trong mục này