Nhận và Gửi Tether (USDT)

Nếu đang muốn gửi USDT tới ví Paxful, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful và tới trang Ví.Send_-_Step_1_-_Final.png
  2. Nhấn "Nhận" dưới ví Tether của bạn.
    Receiving_Tether_screen.png
  3. Giờ đây, bạn sẽ thấy địa chỉ ví của mình tại đây, bạn có thể sao chép và dán địa chỉ hoặc sử dụng mã QR.  Vui lòng đảm bảo rằng lượng tiền bạn sẽ nhận có giá trị lớn hơn mức phí!
    Receiving_Tether_Wallet_Address_Screen.png

Lưu ý:

  • Vui lòng không gửi Tether không phải là ERC20 Tether tới ví Tether của bạn qua mạng lưới Ethereum. Ví của bạn không thể nhận USDT từ những mạng lưới khác, ví dụ như Tron (TRC20).
  • Sau khi USDT đã được gửi, giao dịch cần 12 lượt xác nhận trên chuỗi khối để được coi là thành công. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch thông qua Etherscan tại đây. Chỉ cần sao chép ID giao dịch từ ví Paxful tại đây và nhập vào Etherscan để theo dõi. 
  • Nếu sử dụng địa chỉ Tether cũ để gửi Tether, bạn sẽ phải trả một khoản phí mạng lưới. Bạn có thể tránh khoản phí này bằng cách sử dụng địa chỉ Tether mới.

Các bài viết trong mục này