Nhận và Gửi Tether (USDT)

Cảnh báo: Địa chỉ USDT mới hiện không khả dụng, tuy nhiên tính năng này sẽ sớm quay trở lại. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.

Nếu đang muốn gửi USDT tới ví Paxful, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful và tới trang Ví.Send_-_Step_1_-_Final.png
 2. Nhấn "Nhận" dưới ví Tether của bạn.bước_2 _ - _ nhận_.png
 3. Giờ đây, bạn sẽ thấy địa chỉ ví của mình tại đây, bạn có thể sao chép và dán địa chỉ hoặc sử dụng mã QR. 
  Bạn sẽ thấy mức phí nhận USDT về ví Paxful hiện tại tại thời điểm gửi—hãy tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về các loại phí. Vui lòng đảm bảo rằng số lượng tiền mà bạn gửi có giá trị lớn hơn mức phí phải trả!
  Nếu chưa có địa chỉ USDT, bạn có thể tạo địa chỉ của mình tại đây:
  deposit_step_2_--_new.png
  deposit_--_new_.png

Lưu ý:

 • Sau khi USDT đã được gửi, giao dịch cần 12 lượt xác nhận trên chuỗi khối để được coi là thành công. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch thông qua Etherscan tại đây. Chỉ cần sao chép ID giao dịch từ ví Paxful tại đây và nhập vào Etherscan để theo dõi. 

Các bài viết trong mục này