Hạn chế tùy chọn tiền tệ đối với các phương thức thanh toán

Một số phương thức thanh toán trên chợ điện tử Paxful chỉ hỗ trợ một số loại tiền tệ nhất định. Danh sách về tất cả các hạn chế nằm trong bảng dưới đây.

Phương thức thanh toán Các loại tiền tệ khả dụng
Thẻ Quà tặng Amazon
AED, AUD, BRL, CAD, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, MXN, SAR, SEK, SGD, USD
Thẻ Quà tặng American Express USD, CAD
Chipper Cash GHS, KES, NGN, UGX, ZAR
Thanh toán Trực tuyến FasaPay IDR, USD
Faster Payment System (FPS) CNY, HKD
IMPS Transfer INR
Interac Online CAD
M-Pesa Khả dụng tại tất cả các quốc gia trừ ARS và MXN
Thẻ Quà tặng MasterCard
USD, CAD, EUR, GBP
PayID AUD
SEPA BGN, CZK, CHF, DKK, EUR, GIP, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK
Thẻ Quà tặng Sephora USD, CAD
Ứng dụng Simple Bank Đô-la Mỹ
Thẻ quà tặng Target USD, CAD
Chuyển khoản UPI INR
VBank RUB
Thẻ quà tặng VISA USD, CAD, EUR, GBP
Thẻ quà tặng Walmart USD, CAD

Ngoài ra, hãy tham khảo hướng dẫn về cách tạo đề nghị để bán hoặc mua tiền điện tử.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm