Báo cáo về một trường hợp lừa đảo

Nếu bạn đang bán tiền điện tử và nghĩ rằng người mua đã bán cho bạn một thẻ quà tặng không hợp lệ, sau đây là những gì bạn có thể làm.

Lưu ý:

  • Nếu giao dịch chưa bị hủy, hãy khởi kiện một tranh chấp ngay lập tức.
  • Bạn chỉ có thể báo cáo về một vấn đề sau khi người mua đánh dấu giao dịch là "Đã thanh toán".

1. Ở cuối trang giao dịch, nhấn ! Báo cáo lừa đảo.

Scam-click-report-scam.png

Hộp thoại Báo cáo lừa đảo sẽ xuất hiện.

Report-scam-box.png

2. Lựa chọn loại báo cáo, viết một phần mô tả chi tiết trong trường Mô tả, tải bất cứ ảnh chụp nào để làm bằng chứng và nhấnGửi báo cáo.

Click-report-scam.png

Báo cáo của bạn đã được gửi. 

Sau đây là một số những lời khuyên về an toàn để giúp bạn bảo vệ các khoản tiền của mình. 

Các bài viết trong mục này