Báo cáo về một đề nghị

Nếu bạn bắt gặp một đề nghị nào khả nghi hoặc vi phạm rõ ràng Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, hãy báo cáo về chúng ngay lập tức.

1. Trên trang đề nghị, nhấn Báo cáo về một vấn đề.

Offer-Click-report-a-problem.png

Hộp thoại Báo cáo về một vấn đề sẽ xuất hiện.

Offer-report-a-problem-objects.png

2. Lựa chọn loại báo cáo, sau đó viết một bản mô tả chi tiết trong trường thông tin Mô tả, và nhấn Báo cáo.

Các loại báo cáo:

  • Giao dịch bên ngoài khế ước lưu giữ—Nhà cung cấp gợi ý về việc tiếp tục giao dịch bên ngoài khế ước lưu giữ của Paxful.
  • Những điều khoản đề nghị không phù hợp—Điều khoản của đề nghị khó hiểu hoặc mâu thuẫn.
  • Lừa đảo rõ ràng—Bất cứ dấu hiệu nào vi phạm rõ ràng những thường thức và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
  • Thương lượng—Chủ sở hữu của đề nghị yêu cầu thương lượng về mức giá khác với mức giá đã đề cập trong đề nghị.

Offer-click-report.png

Báo cáo của bạn đã được gửi. 

Sau đây là một số những lời khuyên về an toàn để giúp bạn bảo vệ các khoản tiền của mình.

Các bài viết trong mục này