Làm cách nào để trở thành Nhà giao dịch Uy tín?

Làm cách nào để trở thành một Nhà giao dịch Uy tín (Power Trader) trên Paxful?

Có lẽ bạn đã thấy một vài người dùng với huy hiệu Nhà giao dịch Uy tín. Huy hiệu này được trao cho những người dùng đáp ứng được tiêu chí xếp hạng tốt và vượt qua các biện pháp xác minh bổ sung của chúng tôi.

Vậy có những yêu cầu gì?

 • Bạn cần hoàn thiện quy trình Xác minh ID
 • Bạn cần hoàn thiện quy trình Xác minh địa chỉ
 • Bạn cần có ít nhất 500 giao dịch thành công.
 • Bạn cần giao dịch với ít nhât 200 đối tác.
 • Bạn cần phải hoạt động tích cực trên nền tảng trong vòng 90 gần nhất.
 • Tài khoản của bạn không nhận được bất cứ cảnh báo nào trên chợ điện tử.
 • Tài khoản của bạn không vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
 • Tài khoản của bạn không ở trạng thái bị cấm, bị đóng băng hoặc bị phong tỏa.
 • Tài khoản của bạn cần phải đạt ít nhất 90 ngày tuổi vào ngày bạn gửi đơn dăng ký.

Nghe thì có vẻ chúng tôi yêu cầu rất nhiều tiêu chí, tuy nhiên trong thực tế, tất cả những gì mà bạn cần làm đó là duy trì một trạng thái tốt và tích cực trên Paxful. Chúng tôi rất coi trọng về chất lượng của các giao dịch trên chợ điện tử.

Lợi ích của việc trở thành một Nhà giao dịch Uy tín là gì?

 • Những người tham gia chợ điện tử sẽ nhận thấy bạn là một nhà đầu tư đáng tin cậy.
 • Bạn sẽ không cần nạp khoản tiền gửi đảm bảo khi tạo đề nghị sử dụng phương pháp Thẻ Quà tặng.
 • Khả năng gửi một báo cáo bất cứ khi nào trong quá trình giao dịch (trong vai trò người bán tiền điện tử).
 • Giới hạn biên lợi nhuận cao hơn với các phương thức thanh toán (xem bảng dưới đây).
Phương pháp thanh toán Giới hạn Biên lợi nhuận Thông thường Giới hạn ký quỹ của Nhà giao dịch Uy tín
Thẻ quà tặng 80% 500%
Tiền mặt 30% 100%
Ví trực tuyến 50% 100%
Thẻ ghi nợ 50% 100%
Tiền điện tử 10% 100%
Chuyển khoản Ngân hàng 40% 100%


Tôi đã đọc các yêu cầu, vậy bước tiếp theo là gì?

 • Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ và thông báo cho chúng tôi rằng bạn đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhận huy hiệu Nhà giao dịch Uy tín.
 • Chúng tôi sẽ xem xét tài khoản của bạn. Nếu đã thỏa mãn các yêu cầu, bạn cần gửi một xác minh bổ sung. Sau khi chúng tôi nhận được và phê duyệt xác minh bổ sung, bạn sẽ sớm nhận huy hiệu của mình!

Các bài viết trong mục này

Xem thêm