Tại sao địa chỉ ví của tôi thay đổi?

Nếu đã nhận thấy rằng địa chỉ ví bitcoin Paxful đã thay đổi, lưu ý rằng đây không phải do lỗi kỹ thuật. Sự thay đổi này diễn ra sau khi chúng tôi nâng cấp dịch vụ ví bitcoin. Xin đừng lo lắng—đây là một cập nhật đã được lên kế hoạch và mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Địa chỉ ví bitcoin cũ của bạn vẫn khả dụng và các khoản tiền của bạn đều an toàn.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm