Tại sao địa chỉ ví của tôi thay đổi?

Nếu bạn nhận thấy địa chỉ ví Bitcoin Paxful của mình đã thay đổi, xin đừng lo lắngđó không phải là một lỗi kỹ thuật. Gần đây, chúng tôi đã nâng cấp cách các địa chỉ hiển thị trong ví của bạn. Bạn có thể dễ dàng xem địa chỉ Bitcoin được tạo ra gần đây nhất để giao dịch. Địa chỉ bitcoin cũ vẫn hợp lệ và tất cả coin của bạn vẫn nằm trong ví. Nếu muốn xem các địa chỉ Bitcoin cũ, hãy tới tab Địa chỉ. Nếu có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm