Tại sao tôi không thể sử dụng thẻ quà tặng của mình để giao dịch?

Lý do chính khiến bạn không thể sử dụng thẻ quà trong giao dịch là bởi chúng tôi nhận thấy thẻ này trong một giao dịch khác. Xin hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể bán thẻ quà tặng trong một giao dịch một lúc. Môi giới và bán các thẻ quà cho nhiều người dùng cùng một lúc bị nghiêm cấm, thề theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu nhận được tin nhắn báo lỗi và bạn chắc chắn rằng không bán thẻ này trong một giao dịch khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm