Làm thế nào để đăng ký tài khoản doanh nghiệp?

Đăng ký một tài khoản doanh nghiệp là cơ hội tốt để kinh doanh giao dịch trên Paxful. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra những lợi ích, những yêu cầu tối thiểu cũng như các bước mà bạn phải thực hiện để tạo lập một tài khoản doanh nghiệp. 

Tài khoản doanh nghiệp mang lại cho bạn lợi ích gì?

Một tài khoản doanh nghiệp sẽ mang lại cho bạn:

  • Khả năng thực hiện các khoản giao dịch có giá trị lớn hơn 100.000 USD sau khi tài khoản được phê duyệt.
  • Khả năng sở hữu tới hai tài khoản thay thế.

Cần biết những gì trước khi đăng ký tài khoản doanh nghiệp?

Sau đây là danh sách những điều cần lưu ý:

  • Ban cần xác minh tên người dùng của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, Giấy tờ tùy thân, và địa chỉ.
  • Tổ chức của bạn phải là một công ty đã đăng ký hợp pháp.
  • Bạn phải sở hữu tài liệu dẫn chứng cho việc thành lập công ty.
  • Bạn phải cung cấp đăng ký cổ đông với thông tin về tên và hộ chiếu của tất cả những cá nhân sở hữu ít nhất 10% cổ phần của công ty.
  • Nếu bạn đang dự định nhượng quyền quản lý tài khoản doanh nghiệp cho một người chưa phải là chủ sở hữu đã đăng ký, hãy chuẩn bị thông tin về họ tên, chức danh và hộ chiếu của họ để cung cấp cho chúng tôi.
  • Bạn phải sở hữu tài liệu dẫn chứng chỉ ra nguồn gốc các quỹ của công ty.
  • Với tiền điện tử hoặc các hình thức kinh doanh rủi ro cao, chúng tôi cần phải có những Thẩm định Chi tiết Tăng cường (Enhanced Due Diligence). Thẩm định Chi tiết Tăng cường yêu cầu bạn xác nhận những thông tin bổ sung về khả năng tuân thủ của công ty và cung cấp một bản sao về chính sách AML (chống rửa tiền) của công ty.

Làm thế nào để đăng ký tài khoản doanh nghiệp?

Sau khi xác minh địa chỉ email, số điện thoại, ID và địa chỉ, bạn có thể đăng ký trực tiếp thông qua trang Tài khoản trên tài khoản Paxful của bạn.

Ghi chú:

  • Sau khi bạn đã nộp đầy đủ những tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ cần tối đa là bảy ngày làm việc để phê duyệt đề nghị của bạn. Trong một vài trường hợp, quá trình phê duyệt có thể tốn nhiều thời gian hơn.

Làm thế nào để biết được rằng Paxful đã nhận được đề xuất của tôi?

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận và một huy hiệu tài khoản doanh nghiệp sẽ xuất hiện trên hồ sơ của bạn.

Hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu như có bất cứ câu hỏi gì. Ngoài ra, hãy tham khảo bài viết này để nắm được các cấp độ xác minh trên Paxful.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm