Tăng giới hạn giao dịch

Bạn có muốn giao dịch trên Paxful nhiều hơn không? Khối lượng giao dịch mong muốn của bạn nhiều hơn 10.000 USD mỗi lần giao dịch? Bạn có thể dễ dàng nâng giới hạn giao dịch của mình thông qua những bước sau: 

1. Hoàn thiện thủ tục KYC bằng cách gửi xác minh IDxác minh địa chỉ qua tài khoản của bạn. Những tài liệu KYC bao gồm ID, bằng giấy tờ chứng minh địa chỉ, ảnh chụp khuôn mặt của bạn cùng ID, vân vân. 

2. Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thay đổi định mức giao dịch theo yêu cầu của bạn. Sau khi gửi những thông tin được yêu cầu, đội ngũ KYC của Paxful sẽ xem xét về nâng giới hạn giao dịch. 

Lưu ý: Bước này chỉ có hiệu lực trong trường hợp khối lượng giao dịch của bạn tương đương hoặc lớn hơn 10.000 USD cho mỗi giao dịch.

Hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu như có bất cứ câu hỏi nào.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm