Vấn đề về Sao chép/Dán địa chỉ bitcoin

Người dùng đang sao chép địa chỉ ví của họ, tuy nhiên họ lại sao chép một địa chỉ khác.

Một tiện ích mở rộng độc hại trên trình duyệt hoặc phần mềm độc hại trên máy tính của người dùng đã điều khiển bảng nháp sao chép địa chỉ bitcoin và thay thế chúng.

Hãy kiểm tra các tiện ích mở rộng trên trình duyệt và sử dụng các phần mềm diệt vi-rút để quét máy tính.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm