Bước gửi bitcoin bị trì hoãn, gửi bitcoin đi nhưng không có mã số giao dịch

Khoản tiền gửi đi hiển thị là "Bitcoin đang trong danh sách chờ gửi"

Nếu giao dịch đã được liệt kê trên chuỗi khối thì có thể thông báo này hiển thị là do tốc độ của mạng lưới chuỗi khối đang chậm. Tuy nhiên, nếu giao dịch chỉ hiển thị là đang trong danh sách chờ mà không được liệt kê trên chuỗi khối thì có thể giao dịch này không được thực hiện thành công trên nền tảng Paxful. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần báo cáo cho đội ngũ hỗ trợ để họ thực hiện lại lệnh gửi hàng loạt thủ công.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm