Xác minh số điện thoại

Tôi không thể xác minh số điện thoại của mình vì không nhận được mã xác minh một lần qua tin nhắn SMS.

Có thể vấn đề này xảy ra là do cổng SMS của quốc gia bạn, trong trường hợp này chúng tôi thực sự không thể làm gì để can thiệp. Người dùng vẫn có thể giao dịch và tìm thấy nhiều đề nghị mặc dù chưa xác minh số điện thoại. 

Giải pháp mà bạn có thể thực hiện là thử một nhà cung cấp dịch vụ mạng di động khác.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm