ID Giao dịch

Về cơ bản, TXID hoặc mã ID của Giao dịch là một mã số nhận dạng của một giao dịch bitcoin. Đây là một chuỗi chữ số và số gắn liền với mỗi giao dịch tiền điện tử trong chuỗi khối.

Ví dụ.
9a2468889936b87b8d64211e1d2a36afebff6c73eaa8fa4a849cfe099076e723

Các bài viết trong mục này

Xem thêm