Khóa công khai

Một chuỗi chữ cái và chữ số được có nguồn gốc từ khóa riêng tư. Người dùng có thể nhận Bitcoin thông qua khóa công khai.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm