Bảng điều khiển

Bảng điều khiển là trung tâm cho tất cả các nhu cầu giao dịch tiền điện tử của bạn. Đây là công cụ được cá nhân hóa để tiếp cận tất cả các thông tin mà bạn cần. Có bốn kiểu bảng điều khiển khác nhau trên trang web của Paxful: Cổ điển, Nhà cung cấp, Người bán,Bảng điều khiển cho Đại lý.


Classic Dashboard - This is the general/default dashboard where you’ll see your active trades, shortcuts for buying and selling cryptocurrency, two-factor authentication, and help pages. Tại bảng điều khiển này, bạn cũng có thể tạo và sửa những đề nghị của mình, xem những giao dịch trước đây, xem tổng quan về các đại lý của bạn cũng như các hoạt động trên tài khoản.

Bảng điều khiển Nhà cung cấp - Tại bảng điều khiển này, bạn sẽ thấy những giao dịch đang diễn ra, tổng quan về các đại lý của bạn, biểu đồ bán hàng, các thống kê về đề nghị, yêu cầu tính năng, kết quả khảo sát giao dịch bị hủy và bạn còn có thể tạo và sửa đề nghị của mình tại đây. Bạn cũng có thể thực hiện xác minh tài khoản thêm trên bảng điều khiển này.

Bảng điều khiển cho Người bán - Bảng điều khiển này dành riêng cho người dùng đang sử dụng tính năng "Pay with Paxful" ("Chi trả với Paxful"). Bảng điều khiển cho Người bán là nơi mà người bán có thể xem doanh số mỗi ngày, ngày hôm qua, 7 ngày gần nhất, 28 ngày gần nhất. Bảng điều khiển này cũng hiển thị tất cả các giao dịch đã thực hiện thông qua đường dẫn người bán.

Bảng Điều khiển Đại lý -
 Đây là bảng điều khiển để theo dõi các đại lý và số tiền hoa hồng từ đại lý của bạn. Bạn có thể nhận đường dẫn liên kết của mình trên bảng điều khiển này và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình. Trên bảng điều khiển của mình, bạn có thể tạo các liên kết theo dõi duy nhất trong phần 'theo dõi ID'. Chương trình Đại lý Paxful là một cơ hội thú vị để người dùng nhận được phần thưởng từ việc chia sẻ đường dẫn đại lý Paxful với bạn bè và những người theo dõi họ.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm