Các câu hỏi thường gặp về phương trình định giá bitcoin

Phương trình định giá bitcoin là gì?

Phương trình định giá bitcoin là cơ hội để cập nhật mức giá trên đề nghị giao dịch Paxful của bạn theo những biến động giá bitcoin từ một nền tảng trao đổi. Đây là một phương án để lựa chọn một mức tỷ giá từ các nền tảng quy đổi bitcoin khác và sử dụng chúng cho các đề nghị mua hoặc bán của mình. Để sử dụng phương trình định giá, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi.

Tỷ giá bitcoin thông thường (chế độ căn bản) trên Paxful được tính như thế nào?

Tỷ lệ bitcoin của Paxful là mức giá bán ra trung bình từ các nguồn sau: 

Coinbase

Bitstamp

Bitfinex

Những nguồn tỷ giá nào có thể được sử dụng trong chế độ nâng cao?

Ở chế độ nâng cao, Paxful cung cấp cho người dùng danh sách các nền tảng quy đổi sau:

Binance

Bitfinex

Bitstamp

Coinbase Pro

Gemini

Kraken

Bao nhiêu lâu thì cập nhật tỷ giá diễn ra một lần?
Paxful cập nhật tỷ giá từ các nguồn quy đổi mỗi phút.
Những điểm giá nào sẵn có?

Sau đây là những lựa chọn về điểm giá:

Ask (Giá bán) Mức giá bán ra là mức giá thấp nhất hiện tại mà một người bán bitcoin chấp nhận từ người mua. 

Giá thầu (Bid)  Là mức giá thầu cao nhất mà một người mua bitcoin chấp nhận trả cho người bán.

24 high Mức giá bán bitcoin cao nhất trong tổng số những giao dịch đã hoàn thành trên nền tảng quy đổi trong 24 giờ qua.

24 low Mức giá bán bitcoin thấp nhất trong tổng số những giao dịch đã hoàn thành trong 24 giờ qua.

Trung bình (Average) Là mức giá bán bitcoin trung bình của tất cả những giao dịch đã hoàn thành trong vòng 24 giờ qua. 

Cuối cùng (Last) Mức giá của giao dịch đã hoàn thành mới nhất trên nền tảng quy đổi được lựa chọn.

Lưu ý: Những phương án lựa chọn điểm định giá có thể khác nhau, tùy thuộc vào nguồn thông tin tỷ giá mà bạn lựa chọn.

Đối tác giao dịch tiềm năng của tôi sẽ thấy tỷ giá bitcoin tùy chỉnh của tôi như thế nào?
Không có dấu hiệu đặc biệt nào để các đối tác giao dịch nhận biết rằng bạn đang sử dụng tỷ giá bitcoin tùy chỉnh. Tuy nhiên, tỷ giá bitcoin tùy chỉnh của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ phần trăm trên và dưới mức giá thị trường, cũng như chiết khâu theo đô-la mà đối tác nhận được.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm