Các khoản tiền đảm bảo là gì?

Tiền đảm bảo Paxful (trước đây gọi là tiền khế ước) là khoản tiền mà nhà cung cấp phải nộp khi muốn trao đổi tiền điện tử với thẻ quà tặng và PayPal. Khoản tiền đảm bảo này giữ tiền trong một khoảng thời gian nhất định.  Tất cả người bán trên Paxful muốn tham gia vào các đề nghị trao đổi tiền điện tử với thẻ quà tặng đều được yêu cầu nạp một khoản tiền đảm bảo nhằm đảm bảo an toàn cho người mua trên Paxful. Trên Paxful, khoản tiền đảm bảo này có thể là từ 0.005 BTC

Ghi chú:

 • Tiền đảm bảo chỉ dành cho các giao dịch với thẻ quà tặng và PayPal. Các nhóm thanh toán khác như tiền mặt, ví điện tử và thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng không cần tới tiền đảm bảo.
 • Nếu không có đủ BTC trong tài khoản để nạp tiền đảm bảo, đề nghị của bạn sẽ không được kích hoạt.
 • Tiền đảm bảo sẽ được giải phóng 7 ngày sau giao dịch thẻ quà tặng hoặc PayPal cuối cùng của bạn.
 • Hệ thống tiền đảm bảo linh hoạt áp dụng với một số người sử dụng, đọc thêm tại đây.
 • Bạn có thể quản lý tiền gửi đảm bảo cùng mình trên Bảng điều khiển của bạn.

Nạp tiền đảm bảo


1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful. Trên thanh đầu đề, nhấn vào Bảng điều khiển.

ClickDashboards.png

Trang bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cả Bảng điều khiển Nhà cung cấpBảng Điều khiển Cổ điển để quản lý tiền đảm bảo của mình.

2. Trên danh sách Đề nghị của tôi trong bảng điều khiển Tiền đảm bảo, nhấn Gửi.

ClickDeposit1.png

Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.

Ghi chú:

 • Nếu nhấn Gửi trên bảng điều khiển Tiền đảm bảo thì khoản tiền còn thiếu sẽ được nạp.
 • Nếu nhấn Gửi trên trường thông tin của một trong nhiều đề nghị của bạn, khoản tiền chỉnh xác cần nạp đối với loại thẻ quà cụ thể đó (hoặc PayPal) sẽ được nạp. Để biết thêm thông tin, hãy nhấn vào đây.

3. Xem kỹ thông báo và nhấn Gửi để xác nhận giao dịch.

ClickDeposit2new.png

Một thông báo sẽ xuất hiện để xác nhận rằng BTC của bạn được gửi từ ví tới khế ước lưu giữ an toàn của Paxful.
Số tiền gửi được hiển thị trên bảng điều khiển Tiền đảm bảo.

DepositDashboard.png

Lưu ý: Bạn không cần phải nộp BTC riêng lẻ cho mỗi đề nghị hoặc mỗi phương thức thanh toán. Khoản tiền đảm bảo của bạn được áp dụng cho tất cả đề nghị và loại thẻ quà tặng.

Rút tiền đảm bảo

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn. Trên thanh tiêu đề, nhấn Bảng điều khiển.

ClickDashboards.png

Trang bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cả Bảng điều khiển Nhà cung cấpBảng Điều khiển Cổ điển để quản lý tiền gửi đảm bảo.

2. Phía trên danh sách Đề nghị của tôi trong bảng điều khiển Tiền đảm bảo, nhấn Rút tiền.

ClickWithdraw1.png

Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.

3. Đọc kỹ thông báo và nhấn Rút tiền để xác nhận giao dịch.

withdrawCorrected.png

Mộ thông báo sẽ hiển thị, xác nhận rằng BTC đã được chuyển từ khế ước lưu giữ an toàn Paxful về ví của bạn.

Ghi chú:

 • Bạn chỉ có thể rút tiền khỏi tài khoản tiền đảm bảo bảy ngày sau giao dịch thẻ quà tặng hoặc PayPal gần nhất, bao gồm cả những giao dịch thành công và bị hủy đối với tất cả các loại thẻ quà.
 • Nếu không có bất cứ giao dịch thẻ quà tặng hoặc PayPal nào, bạn có thể rút tiền đảm bảo bất cứ lúc nào.

Tiền bảo đảm linh hoạt 

Làm cách nào để biết được rằng hệ thống tiền đảm bảo linh hoạt đã được áp dụng cho tài khoản của tôi?
Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng đề nghị đã bị vô hiệu hóa và cần lượng tiền đảm bảo lớn hơn để kích hoạt lại. Bạn sẽ thấy một lượng tiền gửi mới trên bảng điều khiển tiền đảm bảo
SecuritydepositUpdated.png
Tôi đã có lịch sử giao dịch. Sau khi kích hoạt, hệ thống tiền đảm bảo dựa vào thông tin nào để tính toán lượng tiền mà tôi phải nạp?
Phân tích về hoạt động giao dịch bắt đầu sau khi tính năng được kích hoạt. Lúc ban đầu thì hệ thống áp dụng lượng tiền đảm bảo tiêu chuẩn là 0.005 BTC.
Tôi đã có lịch sử giao dịch. Sau khi kích hoạt, hệ thống logic tiền đảm bảo dựa vào thông tin nào để tính toán lượng tiền mà tôi phải nạp?
Lúc ban đầu, hệ thống sẽ áp dụng lượng tiền đảm bảo tiêu chuẩn là 0.005 BTC.
Lượng tiền đảm bảo thay đổi như thế nào?
Dựa vào hoạt động giao dịch của bạn, lượng tiền gửi đảm bảo có thể cao hoặc thấp hơn 0.005 BTC.
Dựa vào thông tin nào mà lượng tiền đảm bảo tăng hay giảm?

Những yếu tố sau tác động tới lượng tiền đảm bảo của bạn:

 • % tranh chấp
 • % các giao dịch bị hủy sau khi người bán tiền điện tử đánh dấu giao dịch là đã thanh toán
 • % giao dịch bị hủy sau khi bắt đầu tranh chấp
 • % các giao dịch thành công (giao dịch không có tranh chấp, không bị hủy, vân vân.)
 • Tốc độ phản hồi đối tác giao dịch
Liệu hoạt động giao dịch của tôi có ảnh hưởng tới tất cả các loại thẻ quà cùng lúc hay không, hay lượng tiền đảm bảo được tính riêng biệt cho mỗi loại thẻ quà?
Lượng tiền đảm bảo được tính toán riêng biệt đối với mỗi loại thẻ quà tặng. Ví dụ, bạn có thể có yêu cầu về lượng tiền đảm bảo khác nhau đối với thẻ quà tặng Amazon và thẻ iTunes. Sau đây là ví dụ về những gì bạn có thể thấy trên bảng điều khiển:
differentAmounts.png
Bao lâu thì lượng tiền đảm bảo được cập nhật?
Lượng tiền đảm bảo của bạn được tính toán lại sau mỗi giao dịch.
Tôi có phải nạp lại một lượng tiền đảm bảo riêng sau mỗi giao dịch không?

Không. Tiền đảm bảo của bạn áp dụng cho tất cả các đề nghị thẻ quà tặng và PayPal cùng một lúc. Đây là lượng tiền gửi đảm bảo được quy định cho mỗi người dùng chứ không phải cho mỗi đề nghị.

Sau khi khoản tiền đảm bảo thay đổi, liệu hệ thống có thông báo trước không hay các đề nghị sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức?
Nếu lượng tiền đảm bảo của bạn tăng, bạn sẽ nhận một thông báo rằng đề nghị đã bị vô hiệu hóa.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm